300 zł na "Dobry start" dla ucznia. Skorzystaj

1 lipca ruszy nabór na świadczenie dla dzieci idących do szkoły. Bez kryterium dochodowego

300 zł na dobry start? Dlaczego nie
300 zł na dobry start? Dlaczego nie

Program  „Dobry start” obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie w kwocie 300 zł przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Przysługuje ono rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. "Dobry start" jest dla dzieci lub osób uczących się do:

  • 20. roku życia,
  • 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pieniędzy tych nie dostanie się na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, w przedszkolu lub szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" , na okres zasiłkowy 2018/2019, będą przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy [email protected] empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami pobierać będzie można od 1 lipca w siedzibie GOPSu.

Więcej informacji uzyskać można w ośrodku osobiście lub telefonicznie - pod numerem 67 2665 041 wew. 16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia "Dobry start" o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych w celu usprawnienia realizacji wypłat. 

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu