300 zł na „Dobry start”. Skorzystaj

1 lipca ruszył nabór na świadczenie dla dzieci idących do szkoły. Bez kryterium dochodowego

Program „Dobry start” obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie w kwocie 300 zł przyznawane będzie na każde uczące się dziecko raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Przysługuje ono rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. „Dobry start” jest dla dzieci lub osób uczących się do 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku osób uczących się z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pieniędzy tych nie dostanie się natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce, w przedszkolu lub szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy 2018/2019, przyjmowane będą:

  • elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy [email protected] empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie GOPSu w Lipce, ul. Kościuszki 28.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ich złożenia.

Wnioski wraz z załącznikami pobierać będzie można od 1 lipca w siedzibie GOPSu. Więcej informacji uzyskać można w ośrodku osobiście lub telefonicznie - pod numerem 67 2665 041 wew. 16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce prosi osoby, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia „Dobry start” o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych w celu usprawnienia realizacji wypłat.

Świadczenie to uzyskać może 4,6 mln uczniów w całej Polsce, wnioski przyjmują więc wszystkie gminy powiatu złotowskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wnioski papierowe przyjmować będzie od 1 sierpnia. Druki będą do pobrania na jego stronie internetowej (mopszlotow.pl) oraz w siedzibie (ul. Królowej Jadwigi 54). Kierownik Piotr Brewka zachęca do składania ich osobiście, co pozwoli na skorygowanie ewentualnych błędów i uzupełnienie braków.

Na podobnych zasadach rządowy program w życie wcielać będą pozostałe gminy, poprzez swoje ośrodki pomocy.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu