:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Wiele sołectw w swoich wydatkach ujęło rozwijanie dziedzictwa kulturowego i historycznego
Portal zlotowskie.pl 20/11/2018 08:00

Zobacz, jak w gminie Łobżenica w 2019 roku zostanie rozdysponowany Fundusz Sołecki.

Chlebno

Miejscowość ma do wydania w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego prawie 18 tys. złotych. Z tej kwoty 1.000 zł zostanie przeznaczone na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju, która otwiera możliwość pozyskiwania pieniędzy z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Kolejne 1.000 zł postanowiono przeznaczyć na zakup dodatkowych strojów ludowych. Na liście po raz trzeci pojawia się kwota 1.000 zł, która ma być spożytkowana na wydarzenia integracyjno-kulturalno-sportowe. Więcej, bo blisko 5.000 zł, ma trafić na zakup kruszywa lub gruzu ceglano-betonowego. 10.000 zł przewidziano na sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby remontu sali wiejskiej.

Dębno

Jedna z największych w gminie Łobżenica miejscowości dysponuje pokaźnym Funduszem Sołeckim, przekraczającym 38 tys. zł. W ramach tej kwoty w 2019 roku 6.000 zł ma być przeznaczone na zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej. 5.000 zł przewidziano na spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Kwota 10.000 zł ma pozwolić na zakup urządzeń na place zabaw i boisko sportowe. Kolejne 10.000 zł ma być spożytkowane na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. 1.000 zł postanowiono przeznaczyć na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju. 6.000 zł ma trafić na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi, która biegnie w stronę kaplicy w centrum wsi.

Dziegciarnia

Sołectwo w ramach Funduszu ma do wydania ponad 14 tys. złotych. Z tego 5.000 zł ma trafić na zakup materiałów i usług na remont dróg. 500 zł postanowiono przeznaczyć na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. 2.000 zł zostało zabezpieczone na organizację wycieczki i imprezy dla dzieci przez KGW. 2.700 zł ma pozwolić na zakup zmywarki, namiotu i środków czystości. Ponad 3.500 zł zaplanowano na zakup urządzenia będącego elementem siłowni zewnętrznej oraz na konserwację placu zabaw. Listę zamyka kwota 1.000 zł, przeznaczona na zakup masztów, flag i banerów.

Dźwierszno Małe

Ponad 17.600 zł to kwota, jaką sołectwo ma do wydania w ramach FS w 2019 roku. Listę wydatków otwiera 1.000 zł przeznaczone na promowanie i kultywowanie dziedzictwa narodowego. Następnie 6.000 zł postanowiono wydać na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. 600 zł ma być spożytkowane na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Ponad 1.500 zł zaplanowano na organizacje spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Kwota 3.500 zł ma trafić na doposażenie świetlicy wiejskiej, a 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją.

Dźwierszno Wielkie

Fundusz sołectwa to nieco ponad 17.700 zł. Z tego 2.000 zł ma trafić na spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Kolejne 2.000 zł przewidziano na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Kwota 7.700 zł została zaplanowana na zakup kruszywa, krawężników, kostki betonowej i żwiru. 2.000 zł z budżetu wydzielono na wykafelkowanie ściany w kuchni świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia kuchennego i dekoracyjnego w świetlicy. Ponad 4.000 zł ma być wydane na zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej z bieżącą konserwacją.

Fanianowo

Niecałe 14 tys. złotych to FS Fanianowa. Mieszkańcy wsi na zebraniu sołeckim zdecydowali, że z tej kwoty 1.000 zł trafi na zakup usług i materiałów na remont dróg. Nieco ponad 2.000 zł zostanie spożytkowane na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Kolejne 2.000 zł ma być przeznaczone na spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe. Kwota 5.000 zł ma pozwolić na zakup urządzeń na plac zabaw. 1.000 zł przeznaczono na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju, a 2.000 zł na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego poprzez zakup strojów ludowych.

Ferdynandowo

15,4 tys. złotych - tyle w 2019 roku będzie wynosił FS w tej miejscowości. Z tego 3.000 zł ma być przeznaczone na poprawę jakości dróg w sołectwie. Kolejne 3.000 zł ma trafić na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. 2.000 zł ma zostać spożytkowane na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Na doposażenie świetlicy postanowiono przeznaczyć ponad 4.400 zł, a na zakup materiałów, usług i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej 2.000 zł. Listę zamyka kwota 1.000 zł, zaplanowana na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego.

Izdebki

W przypadku tej miejscowości Fundusz Sołecki wynosi ponad 16 tys. zł. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali, że w 2019 roku 6.000 zł ma trafić na remont dróg gminnych. 1.000 zł ma być spożytkowane na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, a 2.000 zł na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Za niewiele ponad 600 zł ma być doposażona świetlica wiejska, a 6.500 zł przeznaczono na zakup urządzeń na plac zabaw, w tej kwocie znajduje się też odwodnienie terenu placu.

Kościerzyn Mały

Sołectwo dysponuje budżetem na poziomie ponad 21 tys. zł. Z tego 7.000 zł postanowiono przeznaczyć na wyjazd integracyjny. Kwota 3.000 zł ma być spożytkowana na doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD. Kolejne 3.000 zł przewidziano na koszenie boiska. 5.000 zł ma trafić na zakup gruzu na drogi, a ponad 3.200 zł na doposażenie placu zabaw.

Kruszki

Fundusz Sołecki w tym sołectwie sięga prawie 20 tys. złotych. 6.000 zł z tej puli ma trafić na zakup materiałów do remontu dróg. Organizacja spotkania integracyjno-kulturalno sportowego to blisko 3.000 zł. 4.000 zł ma być spożytkowane na remont w świetlicy wiejskiej, a 6.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie. Listę zamyka kwota 1.000 zł na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju.

Kunowo

Ponad 15,5 tys. zł to budżet Kunowa w ramach FS. Z tego 5.000 zł ma trafić na zakup materiałów i usług na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych ma kosztować nieco ponad 2.500 zł. Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekrecyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją będzie kosztowało 6.000 zł. 2.000 zł zaplanowano na zakup tablicy informacyjnej.

Liszkowo

Spora miejscowość ma spory budżet na poziomie ponad 31 tys. zł i długą listę zadań. Ponad 12,7 tys. zł postanowiono przeznaczyć na zakup kruszywa, krawężników, obrzeży, kostki betonowej i cementu, potrzebnych do remontu dróg. 5.000 zł ma trafić na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych. 3.000 zł przewidziano na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. 4.500 zł rozpisano na doposażenie świetlicy wiejskiej, 1.000 zł na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego. Wydatki zamyka 5.000 zł na bieżącą konserwację urządzeń na placu zabaw i boisku sportowym.

Luchowo

W przypadku tej miejscowości FS to ponad 35 tys. zł. Z tego ponad 17 tys. zł ma być wydane w 2019 roku na utrzymanie zieleni, w tym zakup ciągnika - kosiarki, zakup paliwa i nawozów oraz umowę zlecenie dla wykonującego tę pracę. 14 tys. zł planuje się na zakup kruszywa łamanego do remontów i naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa. Kwota 4.500 zł ma być spożytkowana na doposażenie placu zabaw m.in. w urządzenia takie jak „bujak” oraz „narty”.

Piesno

Niecałe 17 tys. zł to FS Piesna na 2019 rok. Z tego 9.000 zł postanowiono przeznaczyć na remont dróg w sołectwie. 1.500 zł ma kosztować zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. 1.000 zł ma być wydane na spotkania integracyjno-kulturalno-sportowe, a 4.500 zł na zakup materiałów i usług oraz wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej. Doposażenie placu zabaw ma kosztować nieco ponad 800 zł.

Rataje

Sołectwo okalające Łobżenicę dysponuje kwotą niecałych 24 tys. zł w ramach FS na 2019 rok. Z tego 5.000 zł postanowiono przeznaczyć na opracowanie dokumentacji chodnika do Górki Klasztornej przy drodze gminnej. Niecałe 1.200 zł ma być spożytkowane na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych ma kosztować 1.500 zł. Z kolei 15 tys. zł zaplanowano na zakup materiałów, usług i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej. Listę zamyka kwota 1.000 zł na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju.

Szczerbin

Miejscowość słynąca już w regionie ze „Święta Pieroga” ma FS na poziomie blisko 20 tys. zł w 2019 roku. Z tego 8.000 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych. 2.000 zł ma kosztować zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. Na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych przewidziano 2.000 zł. Zakup materiałów, usług i wyposażenia świetlicy wiejskiej to ponad 6.200 zł. 500 zł ma pozwolić na bieżącą konserwację sołeckiej infrastruktury. Listę zamyka 1.000 zł na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego.

Topola

Niecałe 14 tys. zł to FS Topoli na 2019 rok. Z tego na bieżące utrzymanie dróg ma trafić 2.000 zł. Kwota 3.000 zł ma być spożytkowana na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. 2.500 zł przeznaczono na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Doposażenie świetlicy wiejskiej ma kosztować prawie 3.800 zł, a konserwacja urządzeń na placu zabaw i boisku 1.000 zł. 1.000 zł postanowiono też przeznaczyć na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju. Zamykające spis zadań 500 zł trafi na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego.

Trzeboń

Sołectwo w ramach FS ma do wydania niecałe 18 tys. zł. Z tego 1.000 zł ma trafić na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych. 4.500 zł postanowiono wydać na zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych ma kosztować 2.500 zł. Ponad 8.700 zł zdecydowano przeznaczyć na remont dróg gruntowych w sołectwie oraz odrestaurowanie kapliczki przy drodze. 1.000 zł ma pozwolić na promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego.

Walentowo

Ponad 16,2 tys. zł to FS Walentynowa na 2019 rok. Kwotę podzielono na kilka zadań. Najdroższym, bo wartym 7.000 zł jest remontowanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie. 1.000 zł ma trafić na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych. Ponad 2.200 zł to pieniądze wydzielone na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do boiska oraz konserwacja sołeckiej infrastruktury ma kosztować 3.000 zł. Także 3.000 zł ma kosztować zagospodarowanie oraz utrzymanie obiektów użyteczności publicznej w sołectwie.

Wiktorówko

Fundusz Sołecki miejscowości to ponad 26 tys. zł. Z tego 2.000 zł przewidziano na zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych. Ponad 4.300 zł ma kosztować organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych w tym „Grillowania na polanie”. 15 tys. zł zaplanowano na zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-sportowego. Za 5.000 zł sołectwo zamierza zakupić stroje reprezentujące je.

Witrogoszcz

Miejscowość ma w ramach FS do wydania blisko 20 tys. zł. 1.500 zł z tej kwoty ma trafić na doposażenie świetlicy wiejskiej. Kolejne 1.500 zł na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie to 2.500 zł, a konserwacja urządzeń na placu zabaw i wiaty integracyjnej 8.000 zł. Nieco ponad 6.000 zł ma trafić na remont dróg gminnych w sołectwie.

Witrogoszcz Kolonia

W przypadku tej miejscowości FS wynosi ponad 13,8 tys. zł. 2.500 zł ma być spożytkowane na organizację spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych. Kolejne 2.500 zł przewidziano na wyjazd do miejsca kultury dla mieszkańców sołectwa. 1500 zł zaplanowano na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, a 4.000 zł na zakup kruszywa i gruzu na drogi gminne na terenie sołectwa. 1.000 zł ma pozwolić na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju, a nieco ponad 2.300 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Witrogoszcz Osada

FS tej miejscowości to ponad 17,2 tys. zł. Z tego 6.000 zł ma trafić na poprawę stanu dróg, tablice informacyjne oraz witacz na terenie sołectwa. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie ma kosztować 2.000 zł, a organizacja spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych 4.000 zł. Zaplanowano też ogrodzenie placu zabaw za 4.000 zł i ponad 2.200 zł na doposażenie sołeckiej infrastruktury.

Oprac. Sz. Chwaliszewski

Reklama

459 tys. złotych w rękach sołectw komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2018-11-20 17:02:59

    Jeden rolnik który ma dużo ziemi tyle zarobi w sezon wiec słuszna kwota.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

AGRO-KREDYT DLA ROLNIKÓW

AGRO KREDYT DLA ROLNIKÓW - najwyższa przyznawalność, najlepiej liczony dochód. Dedykowany doradca dla rolników, dojazd do klienta. Tel. 508-615-949


Zobacz ogłoszenie

Kopanie stawów

Świadczymy usługi kopania i pogłębiania STAWÓW - w promieniu około 100 km od 89-300 Wyrzyska. Posiadamy własne koparki gąsienicowe oraz..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez zlotowskie.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Angelika Leszczyńska, Mariusz Leszczyński “Leszczyńscy” S. C. z siedzibą w Złotów 77 – 400, Wojska Polskiego 2

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"