Azbest za miliony. Weź dofinansowanie i pozbądź się problemu

W gminie Lipka na dachach i elewacjach budynków jest ponad 1300 ton eternitu. Na jego likwidację potrzeba ponad 2,5 mln zł. Zegar tyka

Na usunięcie azbestu mamy czas do roku 2032. Napisz wniosek i zrób to z pomocą powiatu i swojej gminy
Na usunięcie azbestu mamy czas do roku 2032. Napisz wniosek i zrób to z pomocą powiatu i swojej gminy

Czytasz tekst premium udostępniony specjalnie dla Ciebie.
Zostań stałym Czytelnikiem portalu


Na pozbycie się azbestu czas mamy do roku 2032. Dlatego gmina Lipka wdraża program jego usuwania. Z inwentaryzacji samorządu wynika, że na terenie gminy jest ponad 125 tys. m kw. pokryć dachowych z płyt azbestowo–cementowych. Znajdują się one na 379 posesjach. Po przeliczeniu ich waga, wraz z azbestem leżącym luzem na posesjach prywatnych, wynosi ponad 1300 ton.
Największa ilość tego niebezpiecznego dla zdrowia ludzi materiału znajduje się w samej Lipce – ponad 20% ogółu, na 52 posesjach. Sporo jest go też w Kiełpinie (ponad 150 ton), Osowie, Wielkim Buczku, Nowym Buczku i Debrznie Wsi (we wszystkich po ponad 100 ton). Najmniej jest go w Scholastykowie i Potulicach (poniżej 25 ton).

Wyroby azbestowe w gminie Lipka to głównie eternit falisty, pokrywający dachy oraz elewacje budynków. Najczęściej są to budynki gospodarcze: stodoły, obory, chlewnie i magazyny. Azbest zlokalizowany jest również na budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, a także na szopach, garażach oraz wiatach. W użyciu jest całość zinwentaryzowanego azbestu. Dodatkowo na terenie gminy znajduje się 600.000 m rur z wyrobów azbestowych.

Azbest usuwać mogą wyspecjalizowane firmy, które w odpowiedni sposób zabezpieczają pracowników przed unoszącym się podczas demontażu pyłem azbestowym. Dlatego ta usługa jest droga. Średni koszt usunięcia 1 m2 płyty cementowo–azbestowej oraz jej utylizacji wynosi ok. 20 zł netto. Z tego wynika, że chcąc usunąć cały azbest z terenu gminy Lipka, wydać by trzeba ponad 2,5 mln zł netto.

„Samodzielna realizacja projektów i inwestycji proekologicznych stanowi nieraz duże obciążenie dla budżetu gminy. Z tego powodu, oprócz przekazywania środków własnych, może ona korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Środki własne gminy na etapie rozpoczęcia przedsięwzięcia stanowią jedynie wysokość niezbędną do pozyskania środków zewnętrznych. Główne źródła finansowania inwestycji środowiskowych to Fundusz Krajowy, Fundusze Wojewódzkie, banki, programy unijne”

– czytamy w uchwale w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipka na lata 2017 – 2032”.

Złóż wniosek

Zarząd Powiatu Złotowskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji azbestu z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu oraz budżetu gmin. Wnioski składać można od 4 do 29 czerwca 2018 roku. Formularz dostępny jest w urzędach gmin, w starostwie oraz na stronie www.bip.zlotow–powiat.pl (zakładka AZBEST – INFORMACJA O DOTACJACH) wraz z wymaganymi załącznikami.

Dotacja przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań, nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od starosty złotowskiego.

O przyznaniu bądź odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie. Więcej informacji pod nr tel. 67 263 59 26, 67 263 59 18 lub 67 263 59 19.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu