Bojowy rok. Podsumowania czas w OSP Podróżna

18 zdarzeń, w tym pożary i wypadki, łącznie ze śmiertelnym – OSP w Podróżnej podsumowała 12 minionych miesięcy

Tyle samo powrotów co wyjazdów - najważniejsze zadanie wykonane (fot. OSP Podróżna)
Tyle samo powrotów co wyjazdów - najważniejsze zadanie wykonane (fot. OSP Podróżna)

W 2016 roku strażakom z Podróżnej nie brakowało pracy. Łącznie brali udział w 18 zdarzeniach - odnotowali 5 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń (m.in. 3 kolizje drogowe i 2 wypadki, w tym 1 śmiertelny). Jesienią oddelegowani zostali także do zabezpieczenia niewybuchu w Paruszce. Ze wszystkich działań wracali cali i zdrowi, tak więc najważniejsze zadanie: „Tyle samo wyjazdów co powrotów” w pełni zostało zrealizowane. Lokalnej jednostki nie zabrakło także na licznych uroczystościach organizowanych w gminie oraz powiecie. Miniony rok to również nowe inwestycje, OSP Podróżna wzbogaciła się o pilarkę do drewna z osprzętem, przenośny radiotelefon, szalokominiarki oraz skrzynię sprzętową na pojazd GLBM. Zebranie, na którym omawiane było sprawdzanie roczne OSP Podróżna odbyło się w miniony piątek. Rozpoczął je Paweł Łosoś, prezes OSP Podróżna, informację z działalności przedstawił natomiast Henryk Maciejewski, naczelnik. Sprawozdanie finansowe zdał Sławomir Baranowicz, skarbnik, a plan działalności na rok bieżący przedstawił Jarosław Jęśko, sekretarz. W zebraniu uczestniczyli druhowie i druhny OSP Podróżna oraz Andrzej Martin, prezes ZGOSP Krajenka; Jacek Baranowski, komendant gminny; Regina Witkowicz, sekretarz ZGOSP; Piotr Gniot, wiceprezes oraz członek zarządu ZGOSP, protokołowaniem zajęła się z kolei Ewelina Łosoś.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu