Boom inwestycyjny. Krajenka nie staje w miejscu

Na inwestycje w 2018 roku gmina ma do dyspozycji prawie 5 milionów złotych

Radni nie przyjęli budżetu jednogłośnie. A. Klaryński wstrzymał się od głosu (z lewej)
Radni nie przyjęli budżetu jednogłośnie. A. Klaryński wstrzymał się od głosu (z lewej)

Taki sukces inwestycyjny, jaki odnosi Krajenka, nie byłby możliwy, gdybyśmy nie sięgali po środki zewnętrzne

– powiedział na grudniowej sesji Rady Miejskiej Krajenki. To jakie inwestycje zostaną  zrealizowane, jest w głównej mierze uzależnione od ogłaszanych projektów. Dopiero po uzyskaniu dofinansowania, z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy, wykonywane będą kolejne zadania. W planach na 2018 rok jest już m.in. doświetlenie gminy. Przewidywane dofinansowanie ma wynieść około 3 mln złotych. Dodatkowe lampy pojawią się np.: w Śmiardowie Krajeńskim, przy drodze powiatowej w kierunku Dąbrowy i Augustowa, a także Głubczynie, Głubczyn–Letnisko, na odcinku z Dolnika do Paruszki oraz Krajence pomiędzy ulicami Floriańską a Władysława Jagiełły. Łącznie zamontowanych ma być prawie 130 lamp. W ramach wsparcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wybudowane zostaną drogi m.in. w Śmiardowie Krajeńskim od „powiatówki” do cmentarza, Barankowie, a także Skórce.

Razem z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urząd Miejski będzie starał się również pozyskać dofinansowanie, w wysokości około 700 tys. zł, na utworzenie Domu Seniora w Krajence. Ponadto, gdy tylko będą ogłaszane konkursy, gmina zamierza ubiegać się o pieniądze na budowę sal wiejskich w Głubczynie i Skórce, na które sołectwa posiadają już dokumentacje i pozwolenia budowlane. W planach jest także wodociąg do Wąsoszek i rozpoczęcie zapowiadanej od kilku lat budowy promenady przy Głomii, wraz z zejściem i tarasem widokowym przy parafii w Krajence. Ponadto, tak jak w roku minionym gmina zamierza inwestować w poprawę stanu obiektów oświatowych, SP w Skórce czeka m.in. termomodernizacja.  Budżet rezerwuje również pieniądze dla sołectw w ramach  funduszu sołeckiego. Zadania,  które mają powstać w jego ramach to np.: zakup lamp solarnych na plac rekreacyjny w Paruszce,  zakup garażu oraz budowa posadzki z polbruku do Augustowa, a także rozbudowa placu zabaw w Rogownicy.

Niejednogłośnie

Budżet na 2018 roku został przyjęty przez radnych 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” Adama Klaryńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Krajenki, radnego reprezentującego Skórkę. Dochody gminy kształtują się na poziomie 35 milionów złotych, z czego bieżące stanowią 31 mln, a majątkowe ponad 3 mln. Wydatki to natomiast 34 miliony (bieżące – 29 mln; majątkowe 5 – mln). Na koniec roku przewidywana jest nadwyżka budżetowa w kwocie około miliona złotych. W 2018 rok samorząd nie planuje zaciągać kredytu.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu