Co dalej z salą gimnastyczną w Krajence?

Sala gimnastyczna przy ul. Władysława Jagiełły w Krajence zmieniła użytkownika

Jedną z zalet tej sali jest plac wokół niej, na którym możliwa będzie organizacja imprez plenerowych
Jedną z zalet tej sali jest plac wokół niej, na którym możliwa będzie organizacja imprez plenerowych

Dotychczas obiekt użytkowała Szkoła Podstawowa w Krajence. Na prośbę rodziców dyrekcja postanowiła jednak zrezygnować z zajęć w sali i tak od roku szkolnego 2016/217 uczniowie przestali uczęszczać na lekcje wychowania fizycznego na ul. Wł. Jagiełły. W uzasadnieniu skierowanym do burmistrza gminy Krajenka Barbara Krzemińska, dyrektor Szkoły Podstawowej, pisała:

"Głównym powodem nie uczęszczania dzieci na zajęcia wychowania fizycznego na ww. salę były obawy rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas przemieszczania się na salę gimnastyczną jak również to, że uczniowie po lekcji będą wracać spoceni do szkoły, co może zwiększyć ryzyko zachorowania. Ponadto liczba uczniów przemieszczających się na salę gimnastyczną przekracza 15 osób, co wymaga dodatkowego opiekuna. Na sugestie rodziców w bieżącym roku szkolnym wszystkie zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej w szkole”.

Jak zaznaczyła również dyrektor, utrzymanie tego obiektu jest obciążeniem dla budżetu szkolnego, dlatego też chętnie przekazałaby obiekt innemu użytkownikowi. W sali nadal ćwiczą uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, a także miłośnicy karate, zumby i zajęć fitness. Okazjonalnie użyczana jest także strażakom ochotnikom.

Nowe zastosowanie

Chęć zagospodarowania sali, a także terenu wokół niej wyraził Karol Adler, dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence. Nowy obiekt to większe możliwości dla KOKu, a tym samym bogatsza oferta dla mieszkańców. Jak argumentował dyrektor: „Krajeński Ośrodek Kultury użytkuje do tej pory dwa budynki w centrum Krajenki przy ul. Rynek 1 oraz pracownię tańca przy ul. Szkolnej 2. Zapotrzebowanie na działania kulturalne (zajęcia artystyczne, koncerty, spektakle) rośnie, a nasze możliwości organizowania kolejnych form są ograniczone przez braki lokalowe. Największą przeszkodą w rozszerzeniu oferty jest brak sali do przeprowadzania zajęć tanecznych większych grup, zabaw i koncertów ze stojącą widownią. Budynek przy ul. Wł. Jagiełły 15b jest idealnym miejscem do organizowania tego typu projektów. Dodatkowo na działce, na której stoi moglibyśmy organizować imprezy plenerowe”. Karol Adler jednocześnie zapewnił, że nadal będą mogły odbywać się tutaj dotychczasowe zajęcia, czyli wychowanie fizyczne uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, karate, zumba i fitness. Sala przy ul. Wł. Jagiełły zmieniła użytkownika z dniem 1 stycznia 2017 roku. Pierwsze wydarzenia kulturalne w tym miejscu, jak zapewnia dyrektor, już wkrótce.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu