Do wojska marsz! Trwa kwalifikacja wojskowa

Do 8 marca urzędować będzie Powiatowa Komisja Lekarska kwalifikująca do czynnej służby wojskowej. Powinno się przed nią stawić ponad pół tysiąca mężczyzn i kobiet

Każdy kto po raz pierwszy stanie przed wspomnianą komisją, otrzyma wojskowy dokument osobisty – książeczkę wojskową (fot. Patrycja Kajewska)
Każdy kto po raz pierwszy stanie przed wspomnianą komisją, otrzyma wojskowy dokument osobisty – książeczkę wojskową (fot. Patrycja Kajewska)

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego zawartymi w stosownym obwieszczeniu, w powiecie złotowskim rozpoczęła się w poniedziałek 13 lutego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska, która urzęduje w budynku starostwa powiatowego pracować będzie do 8 marca. W tym czasie powinno się przed nią stawić 535 osób – przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 1998, a także ci urodzeni w latach 1993-1997, wobec których dotąd nie określono kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, jak wyjaśnia kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Adrianna Sobotka, do kwalifikacji wojskowej wzywa się także m.in. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także te pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Opis zdjęcia

Komisja na szczeblu powiatu orzeka zdolność do czynnej służby wojskowej (fot. Patrycja Kajewska)

Jak pracuje komisja?

Komisja na szczeblu powiatu orzeka zdolność do czynnej służby wojskowej. Personalia oraz dane dotyczące zdolności do odbywania czynnej służby wojskowej wszystkich osób podlegających kwalifikacji są wprowadzane do elektronicznej ewidencji wojskowej. Każdy kto po raz pierwszy stanie przed wspomnianą komisją, otrzyma wojskowy dokument osobisty – książeczkę wojskową. Warto zaznaczyć, że wszyscy, którzy zgłoszą się do kwalifikacji podczas zajęć świetlicowych zostaną zapoznani z ochotniczymi formami służby wojskowej.

Opis zdjęcia

Podczas zajęć świetlicowych osoby zgłaszające się na kwalifikację zostaną zapoznane z ochotniczymi formami służby wojskowej (fot. Patrycja Kajewska)

Przypominamy!

Osoby, które zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Złotowie, al. Piasta 32, pokój 217 lub pod nr tel. 67 263 59 17.

Oprac. na podst. inf. Starostwa Powiatowego

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu