Dodatkowy nabór do Rady Seniorów w Złotowie

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na 2 członków do Złotowskiej Rady Seniorów powołanej uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie

Zgłoszenia kandydatur z listami poparcia co najmniej 15 osób starszych będą przyjmowane do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Więcej informacji na temat warunków naboru znajdą Państwo na stronach internetowych: www.bipz.lotow.pl, www.zlotow.pl lub pod numerem telefonu 67 263 26 40 wew. 19.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu