Gdzie jest najwięcej „niebieskiej” przemocy?

W Jastrowiu, Złotowie i Okonku założono najwięcej niebieskich kart dotyczących przemocy w rodzinie

Głównym oskarżonym o powodowanie przemocy jest alkohol. Nadużywanie go przez sprawców przemocy jest wskazywane w sprawozdaniach jako istotny problem (fot. pixabay)
Głównym oskarżonym o powodowanie przemocy jest alkohol. Nadużywanie go przez sprawców przemocy jest wskazywane w sprawozdaniach jako istotny problem (fot. pixabay)

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje czynności podejmowane przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Powiatowa statystyka

Zespoły złożone z przedstawicieli tych jednostek co roku przedstawiają sprawozdanie ze swojej działalności i realizacji programu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki temu możemy porównać sytuację w poszczególnych gminach naszego powiatu. Najwięcej niebieskich kart w 2016 r. założono w Jastrowiu. Wprawdzie w informacji MGOPS–u przedłożonej radzie miejskiej pada liczba 52 kart, co stawiałoby Jastrowie za Złotowem, ale dane policyjne przypisują już Jastrowiu aż 70 kart. Poproszona o wyjaśnienie tej rozbieżności przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego Janina Jędruch przekazała, iż faktycznie łącznie założonych kart było 74, ale niektóre powtarzały się i dotyczyły jednej sprawy i stąd były liczone jako jedna. Wynika to z tego, że procedura niebieskich kart nakazuje kartą dokumentować każde nowe zdarzenie, nawet jeśli dotyczy tych samych osób. Taki zabieg statystyczny nie jest stosowany natomiast w pozostałych gminach. W mieście Złotów podano więc, że założono 57 kart, przez które pomocą objęto 51 rodzin liczących ogółem 116 osób, w tym 46 kobiet, 56 mężczyzn i 14 dzieci. Trzecia pod względem liczby niebieskich kart jest gmina Okonek. Założono w niej 42 karty, co w porównaniu z podobnymi pod względem liczby ludności gminą Złotów i Krajenką, w których założono odpowiednio 24 i 17 kart, stanowi negatywnie wyróżniający się wynik. Najlepiej w tej statystyce wypada gmina Zakrzewo, w której przy ok. 5 tys. mieszkańców założono zaledwie 8 niebieskich kart., podczas gdy mniej licznie zamieszkała gmina Tarnówka miała ich 9, a niewiele większa Lipka aż 18. Pytanie jednak, czy dane te można traktować jako obraz rzeczywistej skali przemocy w rodzinie? Janina Jędruch, stojąca na czele zespołu interdyscyplinarnego w Jastrowiu tłumaczy, że karty zakłada głównie policja. Wystarczy, że otrzyma telefon o awanturze domowej i podczas interwencji zakłada kartę. Potem jednak zdarza się, że zajmujący się sprawą członkowie zespołu ustalają, że faktycznie do użycia przemocy nie doszło, a co najwyżej zaszło jakieś nieporozumienie pomiędzy członkami rodziny.

Takich kart, że nie było podstaw do podjęcia dalszych działań, było w zeszłym roku kilkanaście

– tłumaczy. Z kolei Tomasz Maliszewski, kierownik posterunku policji w Lipce, który swoim działaniem obejmuje także gminę Zakrzewo, zaznacza, że jeśli chodzi o Lipkę to problem dotyczy głównie terenów popegeerowskich. Zwrócił także uwagę, że najczęściej sytuacje dotyczą tych samych rodzin, dla których zakłada się wtedy kilka kart. W takim przypadku duża liczba kart w danej gminie wcale nie musi oznaczać, że przemoc dotyka wielu rodzin. Z drugiej strony ilość zakładanych kart może być zależna od świadomości społecznej.

„Można zaryzykować wnioskiem, że w związku z upowszechnieniem informacji o działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z naszej oferty”

– czytamy w sprawozdaniu zakrzewskiego zespołu interdyscyplinarnego. Przewodnicząca apeluje, aby nie być biernym wobec przemocy: „Nie reagując na przemoc bierzemy na siebie odpowiedzialność za cierpienie drugiego człowieka, a być może i jego życie. Dlatego naszym obowiązkiem moralnym jest zgłaszanie odpowiednim służbom przypadków przemocy.”


To dopiero 40% atykułu. W dalszej części przeczytasz m.in.:

Skąd ta przemoc? – Głównym oskarżonym o powodowanie przemocy jest alkohol. Nadużywanie go przez sprawców przemocy jest wskazywane w sprawozdaniach jako...

Jak pomóc? – Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, medycznej, a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego...

Nie jest łatwo – Zespoły zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizują trudne zadanie, dysponując ograniczonymi środkami i możliwościami...

Niebieska karta – Procedura założenia karty rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta–A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty...

Liczba niebieskich kart założonych w poszczególnych gminach w 2016 r...

Subskrybuj i czytaj wszystkie artykuły bez ograniczeń...

To tylko fragment artykułu (pozostało 10545 znaków). Aby czytać dalej ...

Subskrypcja na portalu

Zyskaj już dziś pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Wykup subskrypcję

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu