Gmina wyemituje obligacje o wartości 3,69 mln złotych

Ma to być korzystniejsze od zaciągania kredytu rozwiązanie finansowe

Edward Starszak wyjaśniał temat związany z obligacjami. Komisja budżetu, której przewodzi wydała pozytywną rekomendację wobec tego instrumentu finansowego
Edward Starszak wyjaśniał temat związany z obligacjami. Komisja budżetu, której przewodzi wydała pozytywną rekomendację wobec tego instrumentu finansowego

Czytasz tekst premium udostępniony specjalnie dla Ciebie.
Zostań stałym Czytelnikiem portalu


Obrady rozpoczęło sprawozdanie burmistrza. Piotr Łosoś poinformował radnych o pracach przy naprawach dróg gminnych, wskazując, że sprzęt wyjeżdża na nie codziennie. Przedstawił też stan realizacji budowy chodnika w Dźwiersznie Małym i przebudowy pieszego traktu przy ul. ks. Raczkowskiego w Łobżenicy. Obie inwestycje realizuje powiat przy współfinansowaniu przez gminę.

W Dźwiersznie trzeba wykonać jeszcze pewne poprawki. Prace przy ul. ks. Raczkowskiego idą dobrze

– stwierdził P. Łosoś. Dodał przy tym, że przebudowę przy osiedlu Leśnym monitoruje m.in. radny Ryszard Biniak. Mówił również o rozmowach z powiatem, by na terenie gminy Łobżenica wykonać więcej od wstępnie przewidzianych odcinków nakładek asfaltowych. Wspomniał też o wizycie w Niemczech, gdzie do partnerskiej gminy Schrecksbach, na Dni Hesji, pojechał chór Magnificat wraz z przedstawicielami miejscowego samorządu.

To partnerstwo zaczyna się przekładać na bezpośrednie kontakty

– mówił P. Łosoś, podkreślając znakomity występ chóru i zapowiadając rewizytę Niemców, którzy będą gościli w gminie od 12 do 15 lipca.

Opis zdjęcia

Prezes ZGKiM wskazywał, żeby ze względu na trwającą suszę racjonalnie obchodzić się z wodą. Zalecił by rośliny podlewać albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem

Następnie Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego oraz prezes ZGKiM w Łobżenicy mówił o sytuacji ekonomicznej szpitala w Pile. Poruszył też problem suszy, który w związku z falą upałów wystąpił na terenie gminy Łobżenica.

Dopóki sytuacja się nie zmieni, proszę o racjonalne korzystanie z wody

– mówił. Wskazywał też na znaczny wzrost dobowego zapotrzebowania na wodę ze średnio 800 m3 do 1500 m3.

Proszę, by podlewanie odbywało się albo wcześnie rano, albo bardzo późnym wieczorem. Najgorzej jest w godzinach od 18:00 do 22:00

– dodał K. Wasiak. Wyjaśnił też, że występujące w ostatnich dniach niższe ciśnienie wody spowodowane jest wyłączaniem części pomp. Wynika to z potrzeby jej zachowania w zbiornikach rezerwowych.

Opis zdjęcia

Działkowcy dziękowali samorządowcom za przychylność wobec ROD. Wskazywali też jak długą tradycję mają Rodzinne Ogrody Działkowe w naszej okolicy

Jeszcze przed podejmowaniem uchwał głos zabrali działkowcy z prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marianem Praczykiem na czele. Delegacja dziękowała samorządowcom za wsparcie finansowe i przychylność inwestycyjną wobec ROD w Łobżenicy. Dziękował też Andrzej Borowy, za to, że Dźwierszno Małe po ponad trzech dekadach oczekiwania ma wreszcie chodnik. Temat potrzeby pilnych remontów zgłosiła Katarzyna Rulska, sołtys Dziegciarni oraz Wiesław Bodetko, radny. Oboje wskazywali na dziury w nawierzchni w okolicach Topoli oraz fakt, że niektóre z ubytków remontująca ekipa miała ominąć. Odpowiadał Kazimierz Wasiak: choć jest problem z wykonawcami do remontów cząstkowych, to te będą wykonane także w miejscach, które z jakichś względów zostały pominięte.

Opis zdjęcia

Radny Andrzej Borowy dziękował, że po ponad trzech dekadach w Dźwiersznie Małym powstał długo oczekiwany chodnik

Obligacje na 3,69 mln złotych

Temat uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych poprzedziło głosowanie nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy oraz w budżecie. Wyjaśniał je Edward Starszak, przewodniczący komisji budżetu i rozwoju gospodarczego. W głosowaniu nad uchwałami radni nie byli jednomyślni. Przeciw zmianom, dającym m.in. upoważnienie burmistrzowi na zaciąganie dodatkowej puli zobowiązań Gminy, zagłosowała radna Bronisława Mazurek.

Temat został bardzo szczegółowo przeanalizowany w kontekście potrzeb pożyczkowych czy finansowych gminy i sposobu pozyskania pieniędzy w najkorzystniejszy sposób, stosownie do sytuacji finansowej gminy

– wystąpienie na temat obligacji rozpoczął E. Starszak. Wskazał, że obligacje miałyby pokryć konieczne wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz spłatą części kredytów. Wyjaśniał również, że obecnie banki oferują gminom krótkie okresy karencji spłaty.

Korzystniejsze będzie pozyskanie potrzebnych pieniędzy za pośrednictwem obligacji. Jest to kwota, która była przewidziana w budżecie jako potrzeby kredytowe

– mówił E. Starszak. Wartość emitowanych obligacji miałaby sięgnąć 3,69 mln złotych.

Te obligacje miałyby być kierowane do osób prywatnych, w różnych seriach, w różnym okresie spłaty, co mamy zapisane w uchwale. Przy obligacjach obowiązuje pewna restrykcja, że w razie dobrej sytuacji finansowej gminy możemy wykupić je przed terminem ich wygaśnięcia. Oczywiście obligacje kosztują. W okresie od momentu ich emisji do wykupu mogą narosnąć odsetki

– dodał Edward Starszak. Wyjaśniał też, że szczegóły tej finansowej operacji wynikną po przetargu na obsługę emisji obligacji.

Zarówno kredyt jak i obligacje są obciążone kosztami obsługi, niemniej jednak komisja budżetu i rozwoju gospodarczego uznała, że mogąc pozyskać pieniądze np. z Unii Europejskiej na konieczne zadania rozwojowe jest to dobry instrument, żeby skorzystać z tej szansy

– mówił przewodniczący komisji. Wskazał też na jej pozytywną rekomendację. Głosowanie, podobnie jak wcześniej, nie było jednomyślne. Przeciwko emisji obligacji zagłosowała radna Bronisława Mazurek, od głosu wstrzymał się radny Andrzej Dziamara .

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu