Groźny Barszcz Sosnowskiego

Projekt zakładał likwidację Barszczu Sosnowskiego, który został sprowadzony do gminy Tarnówka, jako materiał paszowy w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Od ponad 20 lat roślina rozsiewała się w niekontrolowany sposób na terenie gminy Tarnówka

Groźny Barszcz Sosnowskiego
Groźny Barszcz Sosnowskiego

Występowanie połaci Barszczu Sosnowskiego stwarzało ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Roślina ta rozsiewała się w różnych miejscach, także tych bardzo uczęszczanych: przy drogach publicznych, torowisku, prywatnych posesjach, w parku, ścieżkach, a także w zadrzewieniach śródpolnych. Roślina ta stanowiła również zagrożenie dla rodzimej flory, ponieważ tworząc zwarte łany eliminowała inne gatunki roślin. Teren występowania Barszczu został bardzo dobrze rozpoznany, dokonano inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego. Występowanie tego gatunku stwierdzono na powierzchni ponad 4 ha. Na dzień dzisiejszy został przeprowadzony pierwszy projekt usuwania tej niebezpiecznej rośliny. Stosując integrowane metody zwalczania Barszczu Sosnowskiego, został on skutecznie usunięty w 99% rozpoznanej powierzchni występowania.
Niemierzalnym efektem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i zwierząt przebywających na terenie gminy, a także zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy w obszarze zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia.
Dodatkowo w wyniku realizacji projektu usuwanie Barszczu, zostanie udostępnione jedno z byłych torowisk dla ruchu rowerowego.
Projekt został sfinansowany z WFOŚiGW i budżetu gminy Tarnówka.

 

UG Tarnówka

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu