Już wkrótce remont ul. Słowackiego w Złotowie

W Urzędzie Miejskim w Złotowie podpisano umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Słowackiego”

Już wkrótce remont ul. Słowackiego w Złotowie
Już wkrótce remont ul. Słowackiego w Złotowie

Łączny koszt realizacji wynosi 1.288.050,53 zł brutto, z czego 1.038.785,50 zł brutto zapłaci Gmina Miasto Złotów, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Złotowie 249.720,03 zł. Wykonawcą w/w zadania jest wyłoniona w drodze przetargu firma „Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński” z siedzibą w Złotowie. Zgodnie z umową zakończenie modernizacji ul. Słowackiego ma nastąpić do dnia 30 listopada 2018 r. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy. W zakres prac przewidzianych umową wchodzą m.in. wymiana nawierzchni jezdni, jej poszerzenie, budowa chodników, wykonanie utrwalonego pobocza, przebudowa kanalizacji deszczowej. Modernizacja ulicy Słowackiego wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców i usprawni komunikację w naszym mieście.

Info: Urząd Miejski Złotów

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu