Kolejne pożary przewodów kominowych w powiecie złotowskim

W miniony weekend Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie odnotowało ponownie na terenie powiatu kilka zdarzeń związanych z pożarami przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych związku z niewłaściwą eksploatacją systemów centralnego ogrzewania głównie na paliwo stałe

Kolejne pożary przewodów kominowych w powiecie złotowskim
Kolejne pożary przewodów kominowych w powiecie złotowskim

Do pożarów tych dochodzi przeważnie popołudniami i wieczorem, gdzie domownicy po pracy chcą szybko uzyskać odpowiednią temperaturę w swoich mieszkaniach a stosowany zły materiał palny i brak bieżącego czyszczenia pieców CO i przewodów kominowych doprowadza w ostateczności do interwencji jednostek straży.  Dodatkowym odnotowanym zagrożeniem zaniechania prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach mieszkalnych jest występujące również coraz częściej zagrożenie zdrowia i życia spowodowane pojawieniem się w lokalach mieszkalnych tlenku węgla. Głównymi przyczynami w tej materii to brak odpowiedniej wentylacji – pozaklejane kratki, mała kubatura pomieszczenia, zbyt mała wymiana powietrza spowodowana szczelnością obiektów, brak systemów napowietrzania pomieszczeń kotłowni i kominków.

Opis zdjęcia

JRG Złotów

Pozytywnym aspektem interwencji strażaków są spotykane w mieszkaniach coraz częściej autonomiczne czujki dymu, tlenku węgla i gazu, które zamontowane w budynkach alarmują mieszkańców o powstających zagrożeniach.  

W związku z powyższym w ramach prowadzonej kampanii przez PSP „Czad i ogień – obudź czujność” apelujemy ponownie do mieszkańców powiatu złotowskiego o realizację ciążących na właścicielach, najemcach, lokatorach mieszkań, budynków o obowiązkach z zakresu prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych (spalinowych, dymowych, wentylacyjnych), urządzeń grzewczych zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Apelujemy również o konsekwentne wyposażanie swoich domów, mieszkań w odpowiednie systemy alarmowania ze strony możliwych do wystąpienia w okresie grzewczym zagrożeń.

Opracowanie: st. asp. Kazimierz Wiebskowksi

Zdjęcia KP PSP Złotów

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu