Komisja zdecydowała kto będzie dyrektorem szkoły

Kandydatem, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Okonku został Andrzej Zawiliński

Andrzej Zawiliński jest znany nie tylko jako nauczyciel, ale również osoba angażująca się w liczne wydarzenia społeczne. Tutaj podczas WOŚP w Okonku
Andrzej Zawiliński jest znany nie tylko jako nauczyciel, ale również osoba angażująca się w liczne wydarzenia społeczne. Tutaj podczas WOŚP w Okonku

Udział w konkursie na prowadzącego ośmioklasową Szkołę Podstawową w Okonku, która będzie funkcjonować od września 2017 roku, wzięli: Jan Węglowski, obecny dyrektor Gimnazjum w Okonku, Małgorzata Kijowiec, wicedyrektor szkoły podstawowej w Okonku, Andrzej Zawiliński, nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum w Okonku, a także Hanna Molendowska ze Szczecinka.

27 kwietnia komisja w składzie: Renata Zabrocka – przewodnicząca, Janusz Mliczak, Henryk Berczyński jako przedstawiciele gminy, czyli organu prowadzącego szkołę podstawową; Małgorzata Banatkowska, Aleksandra Krupowicz, Grzegorz Jan Maciuszko – przedstawiciele kuratora oświaty; Jadwiga Jakiel–Czyżewska z SP w Okonku i Nina Włodarczyk z Gimnazjum w Okonku – przedstawiciele rad pedagogicznych poszczególnych placówek; Anna Niestój i Krystyna Płochocka – przedstawiciele rad rodziców, a także Tomasz Zabrocki, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, po zapoznaniu się z poszczególnymi kandydaturami, w głosowaniu tajnym, wybrała Andrzeja Zawilińskiego. Według przepisów prawa wyłoniony w postępowaniu konkursowym kandydat musi być teraz zgłoszony przez burmistrza gminy organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Powierzenie tego stanowiska jest możliwe dopiero po tym, jak organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli kurator oświaty, w terminie 14 dni nie zgłosi żadnych zastrzeżeń co do wyboru wskazanego kandydata.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu