Korekta zeznania przez program do rozliczenia pit 2016

Okres rocznych rozliczeń podatkowych za rok 2015 zakończył się 2 maja 2016 roku. Dostępny do końca roku program do rozliczania pit 2016 może być przydatny dla podatników, którzy nie złożyli do tej pory zeznania podatkowego za rok 2015, albo zauważyli błąd w deklaracji przekazanej w terminie do urzędu skarbowego i teraz chcą skorygować poprzednie zeznanie

Przyczyny składania korekty zeznania

Najczęściej zakładamy, że w informacjach otrzymanych od płatników nie ma żadnych błędów. Przepisujemy więc dane z tych informacji do samodzielnie sporządzanych deklaracji z przekonaniem, że nasze zeznanie podatkowe jest prawidłowe. Jeśli jednak po czasie stwierdzimy, że płatnik podał błędne dane w przekazanej nam informacji, powinniśmy jak najszybciej złożyć korektę zeznania, gdyż odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie podatku oraz jego zapłatę ciąży na podatniku.

Korektę rozliczenia rocznego  trzeba złożyć niezależnie od tego, na czyją podatnik pomylił się na swoją korzyść czy na korzyść fiskusa.

Korekta zeznania wiąże się też ze złożeniem wniosku do pracodawcy o wystawienie skorygowanej informacji PIT-11. Pracodawca również w swoim interesie powinien sporządzić korektę informacji i przekazać ją zarówno podatnikowi, jaki i do właściwego urzędu skarbowego.

Innym powodem korekty zeznania może być  nieuwzględnienie przysługujących nam ulg i odliczeń. Warto wtedy złożyć korektę, aby otrzymać zwrot podatku.

Możliwe jest też skorygowania PIT w celu przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP), którą chcemy wesprzeć. W tym przypadku jednak jesteśmy ograniczeni czasem, gdyż skuteczna będzie tylko korekta złożona w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia ( w 2016 roku do 2 maja).

Forma korekty zeznania podatkowego

Korekty dokonuje się przez złożenie nowej prawidłowo wypełnionej deklaracji, a w odpowiednich rubrykach formularza pit należy wybrać i zaznaczyć opcję “korekta zeznania.”  Korekty zeznań za 2015 rok można dokonać przez program do rozliczenia pit 2016. Nową deklarację trzeba wypełnić już bez powtórzenia błędów, z prawidłowymi danymi. Skorygowane zeznanie należy wysłać do urzędu skarbowego. Można to uczynić przez program do rozliczenia pit 2016 przez internet lub zanieść do urzędu osobiście. Forma korekty jest dowolna niezależnie od sposobu złożenia zeznania korygowanego. Jeśli wysyłamy korektę zeznania przez program do rozliczenia pit 2016, warto pamiętać o pobraniu i przechowywaniu przez pięć lat urzędowego potwierdzenia odbioru UPO.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu