Kosmetyczne podwyżki podatków od nieruchomości

Radni uchwalili stawki podatków od nieruchomości na rok 2018

Nowe stawki podatków radni przyjęli jednogłośnie
Nowe stawki podatków radni przyjęli jednogłośnie

Proponowane zmiany są niewielkie, wręcz kosmetyczne – zauważył Janusz Mliczak, skarbnik gminy. Nowe stawki będą skutkować zaledwie 30 tys. złotych więcej w budżecie. Jest to niewielki wzrost w porównaniu do całkowitej kwoty wpływów z podatków od nieruchomości, jaką otrzymuje gmina Okonek, czyli ponad 3 milionów złotych. Nowe stawki podatków w przypadku gruntów – w zależności od ich rodzaju – wahają się od 0,26 do 4,54 zł. Za budynki lub ich części podatnicy zapłacą natomiast od 0,70 zł do 20,50 (ta ostatnia kwota dotyczy budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, maksymalna stawka w tym przypadku to 23 zł). W roku 2017, analogicznie, wyglądały one w następujący sposób: 0,26 do 4,54 zł i 0,70 zł do 20,41 zł. Podatek od budowli obliczany jest natomiast procentowo. I tak w przypadku tych wykorzystywanych wyłącznie do działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania nieczystości płynnych wynosi 1 procent. Dla pozostałych budowali natomiast 2 procent. Takie ustalenia w gminie Okonek obowiązują nieprzerwanie od 2012 roku.

Mały ukłon

Burmistrz Małgorzata Sameć na dłużej zatrzymała się przy kwestii podatków dotyczących budynków gospodarczych, w których zaprzestano prowadzenia działalność rolniczej. Ta stawka wynosi tyle samo co w roku ubiegłym – 1,21 zł, przy czym mogłaby wzrosnąć aż do 7,79 zł – to maksymalna stawka.

Pamiętajmy, że ci ludzie dotychczas byli często zwolnieni z podatku albo płacili niewielki

– mówiła.

W monecie gdy przechodzą na emeryturę, najczęściej sprzedają ziemię. Zostaje tylko siedlisko, dom, ale oprócz tego np. stodoła, obora i inne budynki inwentarzowe, których często już nie wykorzystują. Dla nich to zaczyna być tragedia, gdy nagle okazuje się, że muszą płacić 10 razy więcej. Rozważaliśmy tę sytuację i dlatego też podatek pozostaje bez zmian

– wyjaśniła M. Sameć.

Radni nowe stawki podatków przyjęli jednogłośnie. Pełną treść uchwały, wraz ze szczegółowymi kwotami, znajdą Państwo m.in. w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu