Kto dostał pieniądze na kulturę i sport?

W złotowskim Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018

Kto dostał pieniądze na kulturę i sport?
Kto dostał pieniądze na kulturę i sport?

Zobaczcie komu przyznano pieniądze, a kogo projekty zostały odrzucone.

Opis zdjęcia

 

Opis zdjęcia

 

Opis zdjęcia

 

 

Rozporządzenie burmistrza Złotowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2018 r.

Opis zdjęcia

 

 

 

 

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu