Kto honorowym obywatelem w Zakrzewie?

Zakrzewska ziemia ma doceniać swych najlepszych synów i córki. - Mam już propozycję osoby, ale nie chcę psuć niespodzianki – o kandydacie na honorowego obywatela mówi wójt Dobrosielski

Henryk Dobrosielski wie, kto mógłby zostać pierwszym honorowym obywatelem Zakrzewa. Tajemnicę zdradzić ma na początku roku 2018
Henryk Dobrosielski wie, kto mógłby zostać pierwszym honorowym obywatelem Zakrzewa. Tajemnicę zdradzić ma na początku roku 2018

„Mając na celu uhonorowanie obywateli Polski oraz cudzoziemców za zasługi dla gminy ustanawia się tytuł Honorowy Obywatel Gminy Zakrzewo”

– uchwałę tej treści Rada Gminy Zakrzewo podjęła 26 września. Jednogłośnie.

Tytuł honorowego obywatela ma być wyrazem najwyższego uznania, nadawanym wybitnym osobistościom, których działalność przyczyniła się do rozwoju lub promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego, a także nauki, kultury i sportu. Z inicjatywą ustanowienia tej nagrody wyszedł wójt Henryk Dobrosielski.

Myślałem o tym już cztery lata temu, ale teraz opracowaliśmy stosowną uchwałę. Pomyślałem o tym, bo odwiedzając inne samorządy widuję w salach konferencyjnych czy na korytarzach zdjęcia i informacje o ich honorowych obywatelach. A przecież w gminie Zakrzewo także są ludzie, którzy zasługują na takie docenienie

– twierdzi samorządowiec. Jako pomysłodawca ma on już kandydata do tego tytułu. Nie zdradzi go jednak, bo nie chce psuć niespodzianki. Na pewno będzie to osoba żyjąca, bo tak zakłada regulamin przyznawania honorowego obywatelstwa.

Przygotuję wniosek i przedstawię go na początku przyszłego roku

– obiecuje wójt.

Opis zdjęcia

Czytelnicy portalu w kwestii Honorowego obywatela są podzieleni

O tym, że w gminie są osoby zasługujące na ten tytuł przekonany jest także radny Tadeusz Drobczyński.

Spośród żyjących mogę wskazać na pana Alfonsa Tomke, działacza Związku Polaków w Niemczech, który ma wkład w historię Zakrzewa.

Pomysł wójta komplementuje także Barbara Matysek–Szopińska, dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie.

To świetna inicjatywa. Jest wiele osób w Zakrzewie, w kraju, ale też poza jego granicami, które w różnych dziedzinach życia zasłużyły się dla gminy.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakrzewo nadawać będzie rada gminy w drodze uchwały. Kandydatów zgłaszać mogą wójt, rada gminy, organizacje pozarządowe lub grupy co najmniej 50 pełnoletnich obywateli posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo. Ich wnioski muszą być uzasadnione i podpisane, a do nich załączona powinna zostać zgoda kandydata. Godność ta uprawniać będzie jej posiadacza do uczestniczenia, na prawach gościa honorowego, w sesjach oraz uroczystościach o charakterze gminnym. Będzie on mógł także bezpłatnie wchodzić na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez Urząd Gminy Zakrzewo i podległe mu jednostki.

O to, czy gmina Zakrzewo ma kandydatów do tytułu honorowego obywatela zapytaliśmy użytkowników portalu zlotowskie.pl. Wyniki sondy zamieszczamy powyżej. W komentarzach pojawiły się też propozycje osób, które na takie uhonorowanie zasługują. W pierwszej kolejności na listę trafił proboszcz Andrzej Choroba.

Radny Drobczyński przypomina jednak, że rada gminy ma prawo odebrać honorowe obywatelstwo. Powody są dwa: dopuszczenie się przez laureata czynu niegodnego tego tytułu oraz nadanie go na podstawie nieprawdziwych informacji.

Nie chciałbym więc, abyśmy nadawali to honorowe obywatelstwo pochopnie

– zauważa.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu