Łobżenickie targowisko przejdzie remont

Do 2019 roku główny plac targowy ma zmienić swoje oblicze. Inwestycja wyceniona na ponad 2 mln złotych będzie dotowana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Asfaltowa płyta najlepsze czasy ma już dawno za sobą. Po modernizacji targowiska najpewniej jego nawierzchnia powstanie z kostki brukowej
Asfaltowa płyta najlepsze czasy ma już dawno za sobą. Po modernizacji targowiska najpewniej jego nawierzchnia powstanie z kostki brukowej

Wniosek do UM został złożony pod koniec kwietnia.

Aplikowaliśmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie pojawiło się wsparcie dla inwestycji w targowiska lub obiekty budowalne, które przeznaczone są m.in. do celów promocji lokalnych produktów

– wyjaśnia Magdalena Gdaniec, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej łobżenickiego magistratu. Dofinansowanie w kwocie blisko miliona złotych zostało przyznane. W miniony piątek  burmistrz Piotr Łosoś i skarbnik Danuta Dubicka podpisali umowę z UM na realizację wartej ponad 2 mln złotych inwestycji.

Warunki konkursowe nie wymagały od nas przedstawienia dokumentacji projektowej planowanej inwestycji na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Przedstawiliśmy natomiast tzw. plan funkcjonalno–użytkowy. Tym samym ogłaszane na początku roku zamówienie publiczne, dotyczące przebudowy targowiska, będzie wymagało od wykonawcy zaprojektowania oraz wybudowania targowej infrastruktury. To będzie pierwszy tego typu przetarg w naszej gminie

– dodaje M. Gdaniec.

Opis zdjęcia

Budynek socjalny na łobżenickim targowisku ma przejść całkowitą modernizację. Powstać mają też zadaszone miejsca do handlu, strefy komunikacji i parkowania samochodów

Przebudową ma zostać objęta główna, wyasfaltowana przed laty płyta targowa.

Na całości tego terenu zostały wykonane badania geologiczne, żeby ocenić, jaką technologię budowy wybrać, biorąc pod uwagę tamtejszy podmokły i torfowy grunt. Wstępne założenia są takie, że asfaltowa płyta stanowić będzie podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej

– mówi Magdalena Gdaniec. Ponadto teren zyskać ma kanalizację deszczową, nowe oświetlenie i całkowicie zmodernizowany budynek socjalny.

Część powierzchni targowej będzie zadaszona. Wyznaczone mają być strefy komunikacji, miejsca parkingowe

– wylicza kierownik RGP. Dodaje też, że modernizacja targowiska zakłada, że handel na nim będzie odbywał się nie tylko w niedzielę.

Chcielibyśmy, żeby był to jeszcze co najmniej jeden dzień w tygodniu, niekoniecznie na taką skalę jak w niedzielę. Liczymy, że miejscowi rolnicy będą mogli sprzedawać na zmodernizowanym targowisku swoje plony

– wskazuje Piotr Łosoś. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 2019 roku.

Oprócz kwestii przebudowy rozwiązany ma być też problem z sąsiadującym z nim rowem melioracyjnym, w którym utrzymuje się wysoki poziom wody, zalewającej czasami targowisko. Pod koniec września w łobżenickim magistracie odbyło się spotkanie z przedstawicielami: Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pilskiego starostwa oraz Powiatowego Zarządu Spółek Wodnych w Pile z siedzibą w Wyrzysku. Podczas rozmów, w których oprócz kierownictwa magistratu brał też udział przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy ustalono, że należy opracować dokumentację techniczną tzw. zlewni rowu ŁO–E. To ma pozwolić na przeprowadzenie inwestycji melioracyjnej, m.in. skierowanie części wód do Jeziora Sławianowskiego, co pozwoliłoby na uniknięcie podtopień targowiska w przyszłości.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu