Miliony złotych na modernizację oczyszczalni oraz wymianę wodociągów i kanalizacji

Podczas środowej konferencji prasowej burmistrz Adam Pulit oraz prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie Edyta Iwańska mówili o czekającej miasto kilkuletniej inwestycji

Adam Pulit i prezes MZWiK w Złotowie Edyta Iwańska
Adam Pulit i prezes MZWiK w Złotowie Edyta Iwańska

Jej całkowity koszt ma wynieść ponad 36,7 mln zł, z czego dofinansowanie, jakie MZWiK uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to prawie 18,4 mln zł. Umowę na dofinansowanie podpisano 8 maja. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów” zakłada nie tylko modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na łącznej długości ponad jedenastu kilometrów, ale także przeniesienie biur MZWiK do wieży ciśnień.

 

Więcej informacji w najbliższym wydaniu Aktualności Lokalnych

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu