Na strażaków zawsze można liczyć

Walka z żywiołami, ratowanie ludzkiego życia i mienia, pomoc w usuwaniu skutków pożarów, powodzi oraz innych katastrof... Na strażaków możemy liczyć zawsze. Również, gdy trzeba zrobić coś dodatkowego, coś ekstra

Na strażaków zawsze można liczyć
Na strażaków zawsze można liczyć

Starosta Ryszard Goławski podziękował dzisiaj Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie za zabezpieczanie medyczne ceremonii otwarcia igrzysk XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018 w dyscyplinie szachy.

Okolicznościowy list gratulacyjny Starosta Złotowski Ryszard Goławski przekazał wczoraj zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie bryg. Leszkowi Wójcikowi.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu