Najlepiej rządzą się sami

Mieszkańcy gminy zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego. Ponad 300 tys. zł pójdzie na remonty i utrzymanie sal wiejskich, czyszczenie stawów i zakup lustra

Sołtysi w gminie Lipka czasami pełnią też rolę radnych, jak Paweł Tuschik, więc wiedzą jak obchodzić się z samorządowymi pieniędzmi
Sołtysi w gminie Lipka czasami pełnią też rolę radnych, jak Paweł Tuschik, więc wiedzą jak obchodzić się z samorządowymi pieniędzmi

Od 1 do 11 września w gminie Lipka odbywały się zebrania sołeckie. Były one okazją do ustalenia zadań, które poszczególne miejscowości zrealizować chcą za pieniądze z funduszu sołeckiego. Decyzja należała do mieszkańców. Oto co wybrali.

Batorowo

Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i zakup nagrzewnicy do niej, wyposażenie kuchni oraz zakup garażu blaszanego. W sumie kosztować to ma prawie 13 tys. złotych.

Batorówko

Zagospodarowanie placu zabaw, bieżące utrzymanie sali wiejskiej i zakup stolików do niej, utrzymanie terenu zielonego, a także zagospodarowanie terenu wokół wiaty. Koszt tych zadań to niemal 15 tys. złotych.

Białobłocie

Swoje ponad 11 tys. zł mieszkańcy przeznaczą na remont i utrzymanie sali wiejskiej oraz na remont remizy.

Bługowo

Mieszkańcy Bługowa w niemal 13 tys. zł zmieścili siedem zadań: opracowanie sołeckiej strategii rozwoju, zakup materiałów na stoły i plandeki na wiaty, materiałów na stroje oraz toy-toya. Poza tym pieniądze wydadzą też na utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie placu rekreacyjnego.

Czyżkowo

Także tutaj życie w roku 2018 toczyć się będzie wokół sali wiejskiej. Prawie 18 tys. zł kosztować ma zagospodarowanie placu przy niej oraz utrzymanie terenu zielonego i samej sali.

Debrzno Wieś

Nieco większymi pieniędzmi dysponować będzie Debrzno Wieś. Za blisko 22 tys. zł mieszkańcy chcą wymienić podłogę w sali wiejskiej, ogrodzić boisko oraz zakupić tablicę ogłoszeń. W kwocie tej mieści się też oczywiście utrzymanie sali.

Kiełpin

Mieszkańcy Kiełpina także muszą pamiętać o sali wiejskiej, ale poza tym za ponad 17 tys. zł zamierzają wykonać przyłącze energetyczne, zamontować chłodnię w kuchni i kupić wyposażenie kuchni.

Laskowo

Sala, sala i jeszcze raz sala wiejska. Jej utrzymanie, doposażenie kuchni i zakup drzwi do niej. 10 600 zł wystarczy jeszcze na zakup tablicy ogłoszeń.

Lipka

Lipka, jako najliczniejsza wieś w gminie, ma największy fundusz sołecki. Swoje niemal 38 tys. zł lipczanie przeznaczą na cztery zadania. Największe z nich to poprawa stanu dróg i chodników. Poza tym dofinansują Ochotniczą Straż Pożarną w Lipce i Gminny Związek Wędkarzy. Za resztę kupią namiot wystawienniczy.

Łąkie

Łąkie od lat konsekwentnie inwestuje w teren nad jeziorem. Tak będzie także w roku 2018. Poza tym część z blisko 25 tys. zł przeznaczy na remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej.

Mały Buczek

Mały Buczek wyłamuje się z „tradycji” wydawania pieniędzy na salę wiejską, bo jej nie ma. Dlatego przysługujące mu około 14 tys. zł wyda na zakup lamp drogowych i… termosów oraz remont dróg.

Nowe Potulice

Problemu z rozdysponowaniem funduszu nie mieli mieszkańcy Nowych Potulic. Ponad 13 tys. zł wydadzą na remont dróg.

Nowy Buczek

Szeroki zakres działań zaplanowali za to mieszkańcy Nowego Buczka. Począwszy od zakupu tablicy ogłoszeń, przez dofinansowanie remontu toalety OSP, wyposażenie kuchni i zakup tłucznia, aż po oczyszczenie stawu. W sumie kosztować ma to prawie
15 tys. złotych.

Osowo

O zakupie tłucznia na remont drogi do Stołuńska pomyślało sołectwo Osowo. To po pierwsze. Na drugim miejscu jest naprawa fundamentu figurki Matki Boskiej przed salą wiejską, na trzecim wyposażanie sali wiejskiej, a na czwartym jej utrzymanie. Koszt? Ponad 13 tys. złotych.

Potulice

W przyszłym roku Potulice popłyną z prądem i swoje prawie 11.500 zł przeznaczą na remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej.

Scholastykowo

Za to Scholastykowo postawi na zieleń – jej utrzymanie, budowę chodnika, zakup lustra drogowego i doposażenie terenu wokół świetlicy. Wyda na to ponad 21.700 złotych.

Smolnica

Jedna z najmniejszych wsi w gminie chce być jaśniejsza, stąd decyzja o rozbudowie oświetlenia drogowego - za ponad 11 tys. złotych.

Trudna

No i trudno, od sal wiejskich uciec nie sposób. W Trudnej będzie jej remont i bieżące utrzymanie. Poza tym blisko 13 tys. zł przeznaczone zostanie na czyszczenie stawu we wsi oraz budowę placu zabaw.

Wielki Buczek

Wykaz zadań funduszu sołeckiego na rok 2018 zamyka Wielki Buczek. Do dyspozycji ma on ponad 17 tys. złotych. Wieś wydać ma je na przebudowę chodników, dofinansowanie remontu toalet OSP, zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz doposażenie boiska sportowego.
Wiele z wymienionych zadań zrealizowanych zostanie przy wsparciu budżetu gminy.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu