Piątka dla gminy

Remont dworca PKP, budowa mieszkań w Winiarni i remont świetlic - to część zadań do zrealizowania w ramach programu rewitalizacji gminy. Jego wartość to około 2 mln zł

W czasie konsultacji nad projektem rewitalizacji samorząd liczyć może na sołtysów i radnych gminy
W czasie konsultacji nad projektem rewitalizacji samorząd liczyć może na sołtysów i radnych gminy

Batorowo, Białobłocie, Bługowo, Potulice i Scholastykowo mają być najbardziej zdegradowanymi obszarami w gminnie Lipka. Tak wskazują dane na temat bezrobocia, starzenia się społeczeństwa i korzystania z pomocy społecznej, zawarte w programie rewitalizacji dla gminy. Dokument ten właśnie powstaje. Tworzy go Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych z Poznania. 29 września w restauracji „Tęcza” w Lipce prezes Maciej Dudziak przedstawił założenia programu.

Zadań jest pięć. Pierwsze dotyczy remontu budynku po byłym dworcu PKP w Lipce, choć nie leży on na obszarze rewitalizowanym. Dawny dworzec podzielony ma być na trzy części: Centrum Integracji Społecznej, noclegownię i kawiarnię. CIS organizować ma warsztaty edukacyjno-rozwojowe, szkolenia oraz wspierać mieszkańców w rozpoczynaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Drugie zadanie to remont świetlic wiejskich w Batorowie i Scholastykowie. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków dla przeprowadzania kursów, warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych oraz stworzenie miejsc służących integracji i podnoszących jakość życia mieszkańców poprzez remont świetlic wiejskich oraz doposażenie ich w niezbędny sprzęt.
Swoje miejsce w projekcie ma także zabytkowy park w Potulicach. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej zagospodarowana miałaby być zieleń parku, posadzone rośliny, postawione ławki i kosze na śmieci oraz zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa.

W zadaniu numer cztery mieszczą się potrzeby aż czterech wsi: Batorowa, Białobłocia, Bługowa i Scholastykowa. Chodzi w nim o stworzenie warunków do aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży przez stworzenie nowej i doposażenie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. Mowa tu o placach zabaw (zakup i montaż huśtawek, piaskownic, ścianek wspinaczkowych), ławkach i koszach na śmieci oraz doposażeniu boisk w sprzęt sportowy (siatki do bramek, piłki).

Ostatnim z wymienionych w projekcie zadań jest budowa mieszkań komunalnych na terenie osiedla Winiarnia. Także poza obszarem rewitalizowanym, ale ma być to zadanie z rewitalizacją ściśle związane. Zaadaptowane na mieszkania miałyby być budynki biurowo-magazynowe wraz ze stołówką oraz budynkiem produkcyjnym z laboratorium po dawnej winiarni. Problemy związane z mieszkaniami komunalnymi w gminie zgłosili ankietowani przez AWIL mieszkańcy gminy.
Przy zagospodarowanych lokalach działać miałaby również świetlica wiejska - miejsce integracji mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalno-społecznych.

Do tego firma z Poznania przedstawiła trzy projekty uzupełniające. Dotyczą one remontów dróg i budowy chodników i ścieżek, rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu pod stworzenie bazy agroturystycznej i noclegowej w Białobłociu.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu