Policja apeluje o właściwe oznakowanie posesji

Dzielnicowi z powiatu złotowskiego w trakcie obchodu w swoim rejonie będą przypominać osobom, które zapomniały oznaczyć swoją posesję czy też budynek numerem o tym obowiązku

Właściwe oznakowanie posesji - Apel Policji
Właściwe oznakowanie posesji - Apel Policji

Prawidłowe oznakowanie posesji ma bardzo duży wpływ na dotarcie na miejsce służb ratunkowych np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Często zdarza się, że pogotowie czy policja szuka posesji przez kilka minut ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Przypominamy, że numer ma być widoczny również w nocy.

Dlatego też dzielnicowi w listopadzie zapukają do drzwi osób, które nie oznakowały posesji i przypomną o tym obowiązku. Jeśli osoba odpowiedzialna za oznaczenie nie uzupełni braków, to w takim przypadku kolejna wizyta dzielnicowego może zakończyć się postępowaniem mandatowym. Poniżej przedstawimy artykuł z kodeksu wykroczeń, który mówi o konsekwencjach braku oznakowania posesji.  

art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

§ 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

KPP Złotów

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu