Ponad milion na drogi. Budżet Okonka na 2018 rok pochłoną inwestycje drogowe

To jednak nie wszystko, bo do dyspozycji zostaje jeszcze przeszło półtora miliona złotych

Małgorzata Sameć  wyraziła nadzieję, że wspólnymi siłami w najbliższym roku uda się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje
Małgorzata Sameć wyraziła nadzieję, że wspólnymi siłami w najbliższym roku uda się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje

Na początek budżet w liczbach: dochody – ponad 33 mln zł; wydatki – prawie 34 mln zł, w tym majątkowe na kwotę przekraczającą dwa i pół miliona złotych. Deficyt bez zmian, czyli 916 tys. złotych. Radni, ostatni w tej kadencji budżet przyjęli jednogłośnie. Wśród wielu inwestycji znalazły się te związane z drogami.

Milion dwieście tysięcy złotych będzie przeznaczone na kilka zadań. Modernizację czeka most i jaz na rzece Czarnej w Okonku (gminę obowiązuje nakaz wykonania inwestycji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Złotowie), przebudowana będzie droga Brokęcino – Borki (co prawda na to zadanie Nadleśnictwo Okonek otrzymało dofinansowanie - 200 tys. zł, to jednak za mało. Niezbędna jest partycypacja samorządu gminnego, w innej sytuacji dofinansowanie mogłoby przepaść). W ramach planowanych wydatków drogowych wykonana ma zostać dokumentacja na budowę ulicy Sosnowej w Okonku. Jedną z większych zmian będzie przebudowa ul. 1 Maja od świateł do mostu przy Biedronce wraz z parkingiem za kioskiem. Na ten cel samorząd będzie chciał ubiegać się o dofinansowanie z programu rewitalizacji. Przy ul. Szczecińskiej 5 utwardzona zostanie działka, przejęta kilka lat temu od Spółdzielni „Piast” ze Złotowa. Po rocznym opóźnieniu zrobiona zostanie także droga w Pniewie od „powiatówki” do szkoły. Tutaj gmina ma dofinansowanie z LGD „Krajna Złotowska”. Zadanie musi wykonać do końca października 2018 roku.

Nie tylko drogi

Samorząd przymierza się także do inwestycji dotyczących wodociągów i kanalizacji, głównie w ciągu ul. Wojska Polskiego, w tym również przebudowy oczyszczalni ścieków w Okonku, która zwyczajnie robi się za mała. W 2018 roku ma powstać dokumentacja. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie, bowiem całość inwestycji szacowana jest na 12 milionów złotych (wkład własny wyniósłby samorząd około 2 miliony złotych). Pod ulicami Leśną i Chłopickiego w tym roku będzie natomiast przebudowana kanalizacja deszczowa. Zgłaszany, zarówno przez radnych jak i mieszkańców, problem dziur, kałuż oraz zalewanych domów powinien zostać w końcu rozwiązany.

W tym roku radni przekazali również 300 tys. złotych na remont budynku „A” urzędu miejskiego. Wyremontowane zostanie archiwum na strychu, a także piętro ratusza i biuro rady miejskiej.

To tylko część tegorocznych zadań. Wśród nich są również te przewidziane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, jak: remonty świetlic, doświetlenie wsi, budowy placów zabaw i wiat integracyjnych.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu