Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wspiera pracodawców

Od początku roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie podpisał z pracodawcami 10 umów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparciem szkoleniowym objęto już 16 pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wspiera pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wspiera pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz utworzony w celu finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Głównym założeniem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawia zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować pracodawcy koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W roku 2017 wsparcie jest przyznawane na kształcenie ustawiczne w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Środki na podniesienie kwalifikacji zostaną przyznane również na kształcenie w zawodach deficytowych w powiecie lub województwie. KFS wspiera także kształcenie ustawiczne osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Opis zdjęcia

W roku 2017 wsparcie jest przyznawane na kształcenie ustawiczne w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna

PUP w Złotowie od początku roku wydatkował kwotę ponad 60 tys. zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące m.in. księgowości prawa podatkowego, spawania, nowoczesnych trendów we fryzjerstwie i prawa jazdy kat. C+E.

Należy wspomnieć, że przyjęto do realizacji również 8 wniosków pracodawców w celu uzyskania dofinansowania szkoleń łącznie dla 51 pracowników na kwotę ponad 76 tys. zł

Wszystkich pracodawców zachęcamy i zapraszamy do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie.

Opracowanie:

Marek Dereszkiewicz, Specjalista ds. Programów w PUP Złotowie

przy współpracy Agnieszki Ogorzałek, Specjalisty ds. Programów - stażysta w PUP Złotowie

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu