Radni nie obniżyli wynagrodzenia burmistrzowi

Większością głosów byli przeciwko uchwale zmieniającej uposażenie Stefana Kiteli

Stefan Kitela dziękował za udzielone absolutorium oraz głosowanie radnych w sprawie wysokości jego wynagrodzenia
Stefan Kitela dziękował za udzielone absolutorium oraz głosowanie radnych w sprawie wysokości jego wynagrodzenia

Czytasz tekst premium udostępniony specjalnie dla Ciebie.
Zostań stałym Czytelnikiem portalu


Czwartkowe obrady rozpoczęło przekazanie informacji z okresu międzysesyjnego. Szczegóły dotyczące m.in. zarządzeń i decyzji burmistrza, realizacji uchwał, składanych wniosków o dofinansowania, realizowanych przetargach i inwestycjach przedstawiał Tomasz Ciechanowski. Adam Klaryński pytał go, czy mieszkańcy gminy, którzy zainwestowali w certyfikaty energetyczne, będą mogli starać się o ich odzyskanie, by skorzystać z nich indywidualnie. Chodzi o to, że gmina Krajenka nie znalazła się w gronie samorządów, które zyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii.

Wystąpimy do firmy, by przygotowała te certyfikaty. Mamy jednak nadzieję, że pojawią się dodatkowe środki na rozwój OZE. Wniosek mamy już praktycznie gotowy

– odpowiadał T. Ciechanowski.

Absolutorium

Sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu za 2017 rok prezentowała skarbnik Małgorzata Krasko. Do finansów gminy Krajenka za minione dwanaście miesięcy uwag nie miała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz komisje stałe rady miejskiej. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań poprzedziła krótka debata, w której padały pytania o pozyskiwanie środków zewnętrznych, koszty utrzymywania zwierząt bezdomnych, jakie ponosi gmina oraz wysokość wpływów i zaległości z tytułu podatków. Finalnie przy rozpatrzeniu sprawozdań od głosu wstrzymał się Arkadiusz Michalski, pozostali radni zagłosowali „za”. Podczas głosowania nad absolutorium dla burmistrza radny A. Michalski w przeciwieństwie do reszty rajców zagłosował „przeciw”.

Tak naprawdę tymi kwiatami powinniśmy być obdarowani wszyscy jak tutaj jesteśmy, może za wyjątkiem jednej osoby 

– po podziękowaniach i wręczeniu kwiatów mówił burmistrz.

Mówię tak dlatego, że na tej sali są osoby, które na ten sukces się składają. Wskazywał na pracę sołtysów, radnych gminnych i powiatowych, dyrektorów placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy oraz urzędników.

Opis zdjęcia

Tomasz Ciechanowski, sekretarz UGiM w Krajence pytał, kto z obecnych na sali złożył wniosek, że obrady zwoływane są w niewłaściwym trybie i czasie. Pismo dotarło m.in. do wojewody

Do mieszkańców Skórki

Sieć telefonii komórkowej się rozbudowuje i operatorzy sieci chcą jak najbliżej stawiać maszty antenowe. Z taką sytuacja spotkaliśmy się w Skórce

– temat rozpoczął Stefan Kitela. Wyjaśnił, że jeden z operatorów chciał postawić masz na gminnej działce w sąsiedztwie przedszkola.

Po zapoznaniu się ze sprawą nie wyraziłem na to zgody

– dodał. Następnie operator miał skierować swoje zgłoszenie do Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

Dyrektor wystąpił do magistratu z zapytaniem dlatego, że prowadząc działalność jest zobowiązany do dbania o sytuację Zakładu. Gdyby obligatoryjnie odmówił, mógłby zostać posądzony o niegospodarność. Te dochody z dzierżawy terenu były niewielkie. W uchwale, która ma być podejmowana wskazana jest działka gmina, podległa KZUP, na której ten maszt miałby stać

– mówił burmistrz. Dodał, że operator zwrócił się też do osób prywatnych.

Może to wywołać spore niezadowolenie wśród mieszkańców Skórki. W naszym internetowym Biuletynie Informacji Publicznej zostało to ogłoszone. Nie możemy wpłynąć na osoby prywatne, które występują u nas o warunki zabudowy, natomiast bardzo dużo możliwości jest po stronie społeczności lokalnej

– stwierdził. Stanowisko gminy poparli radni, którzy przy jednym głosie wstrzymującym nie zgodzili się, by udostępnić pod budowę masztu antenowego działki podległej KZUP. Radni wskazywali, że mieszkańcy powinni się zmobilizować i np. za sprawą pism oraz protestów zadziałać na rzecz zablokowania inwestycji operatora sieci komórkowej na terenie prywatnym.

Jeśli nic nie zrobimy, będzie zgoda milcząca. Maszt powstanie i wszyscy się wtedy obudzą i zacznie się wielki problem

– komentowano sprawę.

Nie dla obniżki

Z początkiem lipca wchodzi rozporządzenie, które z automatu obniża wynagrodzenie burmistrza

– temat obniżki pensji Stefana Kiteli rozpoczął przewodniczący Adam Klaryński.

Czy projekt uchwały, którą za chwilę podejmiemy jest przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem?

– spytał radny Arkadiusz Michalski.

Artykuł siódmy konstytucji mówi, że urzędy czy administracja publiczna działa tylko na podstawie i w granicach prawa. Nie rozumiem pana pytania

– ripostował Tomasz Ciechanowski.

Może tkwić tam jakiś błąd

– odpowiedział A. Michalski.

To niech pan go zgłosi

– mówił T. Ciechanowski. W wymianę zdań włączył się Adam Klaryński. Zwrócił się do Arkadiusza Michalskiego o doprecyzowanie, co jego zdaniem jest nie tak w zapisie uchwały.

Zaskoczyło mnie głosowanie podczas komisji, w związku z czym zadałem to pytanie i uzyskałem odpowiedź, za co dziękuję

– stwierdził Arkadiusz Michalski. Na tym dyskusja się zakończyła. W głosowaniu radni nie byli jednomyślni. Przy jednym głosie za podjęciem uchwały, oddanym przez Arkadiusza Michalskiego, czterech głosach wstrzymujących, które oddali Dariusz Żurek, Paweł Wróbel, Adam Czapowski i Jakub Niedźwiecki oraz dziesięciu przeciw uchwała nie weszła w życie.

Opis zdjęcia

Przeciwko absolutorium dla burmistrza głosował radny Arkadiusz Michalski

Niezależnie od tego głosowania wynagrodzenie jest ustalone i będzie pomniejszone

– mówił przewodniczący Klaryński.

Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram to jako szacunek dla działań, które wspólnie podejmujemy. Oczywiście wytyczne moje będą takie, żeby od 1 lipca to wynagrodzenie zostało zmienione i będziemy patrzyli, jak sprawa będzie dalej wyglądała

– dodał Stefan Kitela. Burmistrz Krajenki od nowego miesiąca zarobi o 1920 zł brutto mniej.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu