Rekordowy budżet gminy Złotów przyjęty

Tyle na inwestycje gmina jeszcze nie wydawała. Przeszło połowa pieniędzy zostanie „zakopana” w ziemi

Barbara Wojtasik pod nieobecność skarbnik doskonale poradziła sobie w roli jej zastępcy
Barbara Wojtasik pod nieobecność skarbnik doskonale poradziła sobie w roli jej zastępcy

Tradycyjnie ostatnia sesja w roku odbyła się na wyjeździe. Tym razem radnych, wójta, sołtysów, dyrektorów szkół oraz innych zaproszonych gości przyjęto w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kleszczynie.

Dochody gonią wydatki

Głównym punktem sesji było przyjęcie uchwały budżetowej na 2018 r. Zaplanowano w niej dochody w wysokości przeszło 43,3 mln zł i wydatki wynoszące 46,6 mln, co daje ponad 3 mln deficytu rocznego. Przygotowane przez urzędników zestawienie pokazywało, że dochody gminy systematycznie w ostatnich latach rosną. W nadchodzącym roku mają osiągnąć 11,5 mln, a więc o ok. 1,5 mln więcej niż w 2017. Większe wpływy mają dotyczyć w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości. M.in. dzięki temu możliwy jest także wzrost wydatków, który jednak postępuje szybciej niż przyrost dochodów. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, a więc inwestycje, w budżecie na 2018 r. zaplanowano przeszło 11 mln zł, czyli o ponad 2,5 mln więcej zł niż w 2017 r. i przeszło dwa razy więcej niż w latach wcześniejszych. Tyle gmina na inwestycje jeszcze nie wydawała.

Na co wydadzą?

Przeszło połowa tej imponującej kwoty zostanie jednak zakopana w ziemi, gdyż ponad 6 mln przeznaczono na zadania z zakresu kanalizacji i wodociągów. Jeśli chodzi o kanalizację, to największe inwestycje czekają Nową Świętą (1,5 mln), Dzierzążenko (1,4 mln), Międzybłocie (1 mln) oraz dokończenie rozpoczętych w tym roku budowy sieci Franciszkowo–Nowy Dwór (600 tys.) i Buntowo–Bługowo (600 tys.). W gminie cały czas wiele mówi się też o fatalnym stanie dróg. Jednakże w budżecie jedyną większą inwestycją w tym zakresie jest przebudowa ul. Kościelnej w Radawnicy za 1,5 mln zł. Z bardziej kosztownych zadań warto jeszcze wymienić modernizację sali wiejskiej w Nowym Dworze, która ma kosztować 560 tys. zł.

Radni budżet przyjęli jednogłośnie.

Pani Basia, zastępca skarbnika wraz z całym zespołem stanęli na wysokości zadania

– wójt podziękował urzędnikom pracującym nad przygotowaniem uchwały budżetowej.

Nie chcą przepłacić

Podczas sesji radni mieli także zadecydować o wykupie od osoby prywatnej działki stanowiącej drogę w Blękwicie. W wyniku podziału większej nieruchomości ma ona umożliwić dojazd do wydzielonych działek budowlanych, ale może stanowić także alternatywne połączenie dwóch równoległych emulsjonowanych dróg w części wsi leżącej na prawo od drogi wojewódzkiej nr 189 patrząc od strony Złotowa. Sprawa była znana wcześniej radnym, ale nie zgadzali się oni na proponowaną cenę, skłaniając się raczej do wykupu za symboliczną kwotę. Wójt podjął więc negocjacje i na początku sesji zgłosił wniosek, aby uchwałę o wykupie włączyć do porządku obrad sesji. Tłumaczył radnym, że udało zbić się cenę o 2/3, tj. z 30 zł za metr do 10 zł i w jego odczuciu jest to do przyjęcia. Wskazywał także, że jest to uzasadnione z punktu widzenia mieszkańców wsi i obawiał się, że nie podjęcie takiej decyzji może skutkować powstaniem kolejnej prywatnej drogi zagrodzonej szlabanem, czego jest już przykład w Blękwicie. Mimo to większość radnych nie zgodziła się nawet na wprowadzenie uchwały do porządku obrad sesji. Pytani wobec tego przez Piotra Lacha o to, co dalej, odpowiadali, że w dalszym ciągu główną przeszkodą jest cena. Dało się słyszeć, że być może usatysfakcjonowałaby ich kwota jeszcze o połowę mniejsza, czyli 10 tys. zł za całą drogę. Podkreślano też, że przejęcie drogi wiąże się z kosztami jej utrzymania i nie chce się tworzyć precedensu od zasady płacenia symbolicznych kwot za drogi. Ostatecznie ustalono więc, że w styczniu należy w tej kwestii zwołać wspólne posiedzenie komisji, najlepiej w Blękwicie, przy udziale osoby chcącej sprzedać działkę.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu