Róbcie swoje, mieszkańcy dołączą

W konsultacjach dotyczących rewitalizacji dworca PKP i terenu byłego pegeeru w Winiarni udział wzięły... dwie osoby. To przez złą porę zebrania czy też decydowanie o tym, na co wydać ok. 2 mln złotych, nie „kręci” mieszkańców?

Przedstawiciel firmy opracowującej program rewitalizacji z początku nie miał z kim rozmawiać
Przedstawiciel firmy opracowującej program rewitalizacji z początku nie miał z kim rozmawiać

Konsultacje odbyły się 28 sierpnia w Urzędzie Gminy Lipka, w godzinach 10:00 – 13:00. Maciej Dudziak z Awil PF&C (firma z Poznania opracowuje dla gminy program rewitalizacji) miał rozmawiać z mieszkańcami o problemach Lipki. Chciał też określić wizję i kierunki działań rewitalizacyjnych. Tyle że początkowo nie miał z kim rozmawiać, bo na spotkanie przyszło dwóch panów: radny Tadeusz Maliszewski i sołtys Lipki Bogdan Rydzyński. Pierwszy pytał, ile gmina będzie musiała dołożyć do rewitalizacji (uzyskał odpowiedź, że co najmniej 15%), drugi zwracał uwagę, że przy planowaniu zmian na dworcu PKP w Lipice należy pamiętać o przylegającym do niego parku. Później na spotkanie dotarli kolejni mieszkańcy – w sumie w konsultacjach udział wzięło dziesięć osób.

Gmina Lipka chciałaby zrewitalizować dwa obszary: dworzec PKP i teren wokół niego (magazyn towarowy, wieża ciśnień i budynek gospodarczy) oraz budynki biurowo–magazynowe wraz ze stołówką, położone na osiedlu Winiarnia (teren byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lipce).

Chcielibyśmy stworzyć siedzibę dla organizacji i stowarzyszeń, takich jak Spółdzielnia Uczniowska „Nie ma lipy”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia”, Warsztat Terapii Zajęciowej, ponieważ warunkiem przyznania pomocy jest przystosowanie budynków dla społeczności lokalnych i grup wykluczonych. Poza tym myślimy o kawiarni i miejscu czasowych wystaw, noclegowni, zagospodarowaniu parku przy dworcu na teren rekreacyjno–wypoczynkowy z elementami placu zabaw, siłowni zewnętrznej

– wójt Przemysław Kurdzieko wymienia także budowę parkingu, a na terenie Winiarni lokali komunalnych oraz świetlicy wiejskiej. Zadania te są wstępną listą przedsięwzięć.

Opis zdjęcia

Gmina Lipka chciałaby zrewitalizować dwa obszary

Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat mocnych i słabych stron gminy za pośrednictwem ankiety. Znajdą ją na stronie internetowej UG Lipka. Badanie jest anonimowe. Swoje zdanie na temat rewitalizacji wyrazić będą też mogli poprzez udział w wywiadach grupowych.

Na program rewitalizacji gmina pozyskać może około 2 mln złotych. Tak wynika z informacji przekazanych przez Macieja Dudziaka. W Wielkopolsce do rozdysponowania jest 250 mln zł, a chętnych jest około 120 gmin.

Rewitalizacja jest bardzo atrakcyjnym kąskiem dla samorządów, bo zrealizowany może być każdy typ inwestycji. Byle w skali mikro i w sposób kompleksowy

– mówił prowadzący spotkanie. Jego zdaniem podpisywanie umów na dofinansowanie będzie mieć miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku. Roku wyborczego.

Zasada ma być taka, że jedna gmina dostanie pieniądze na jeden projekt w granicach 2 mln złotych

– dodał. Jego firma kończy diagnozę gminy Lipka. Program gotowy ma być w połowie września. Może wówczas, gdy nabierze on konkretnych kształtów, mieszkańcy bardziej się nim zainteresują. W końcu w planie tym chodzi o podniesienie poziomu i jakości ich życia.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu