Sparta i Perfecta bez grosza

W złotowskim magistracie rozstrzygnięto konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta w roku 2018. MLKS Sparta i KS Perfecta nie mają się jednak z czego cieszyć

Czytasz tekst premium, który został udostępniony dla wszystkich Czytelników portalu.
Zostań stałym Czytelnikiem.
Zaloguj się i subskrybuj treści portalu.Zgodnie z planem dofinansowanie otrzymały inne podmioty starające się o miejskie środki. MLKS Spider Złotów wnioskował o 24.830 zł, ale klubowi przyznano ostatecznie 11.430 zł. Klub LKS Drogowiec Złotów dostał 17.820 zł, a wnioskował o 25.000 zł. Klubowi Piłkarskiemu Piast Złotów miasto przyznało 13.140 zł (Piast wnioskował o 33.510,75 zł), a UKS Akademia Fair–Play Złotów wzbogaciła się o 26.000 zł (wnioskowana kwota – 41.550 zł). Wśród odrzuconych przez miejskich urzędników projektów znalazły się wnioski MLKS Sparta Złotów i KS Perfecta Futsal Złotów. Sparta wnioskowała o 220 tys. zł, a Perfecta o 25.300 zł, ale ich dokumenty nie spełniły kryteriów formalnych. W obu przypadkach uzasadnienie magistratu było identyczne.

„Negatywny wynik weryfikacji formalnej jest spowodowany wysokością wnioskowanej przez klub kwoty dotacyjnej [w przypadku Sparty na poziomie 76, 54%, a Perfecty 81, 71% – red.] w odniesieniu do całkowitych kosztów projektu (…) Kwota dofinansowania ze strony Miasta Złotów nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych, planowanych przy realizacji danego zadania”

– czytamy w rozporządzeniu burmistrza miasta Złotowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu.

Czarne chmury

Trudno wyobrazić sobie, że największy klub sportowy w regionie, w którym trenuje blisko 350 osób, mógłby z dnia na dzień zamknąć swoje podwoje. W projekcie Sparty Złotów został popełniony błąd – przekroczenie o 0,34 procenta wkładu własnego (w sumie około 250 zł). Odrzucono także wniosek KS Perfecta, gdzie błąd w obliczeniach był odrobinę wyższy.

Niestety nie zauważyliśmy tego błędu. Trzeba teraz przygotować projekt od nowa, ale nawet jak dostaniemy, dajmy na to, 10 tys. to funkcjonowanie naszego klubu widzę w czarnych barwach. Same koszty transportu, ubezpieczeń i sędziów mogą wkrótce przerosnąć nasze skromne możliwości

– wyznał z żalem prezes KS Perfecta Karol Wrzalik.

Liczymy teraz na burmistrza Złotowa

– wtórują mu działacze Sparty, którzy pocieszają się zapewnieniem Adama Pulita o rozpisaniu w styczniu 2018 roku ponownego konkursu, w którym oba kluby będą miały szansę naprawy wcześniejszych niedociągnięć.

Czynnik ludzki

Według miejskich włodarzy i zainteresowanych klubów nowy konkurs ma być rozpisany jak najszybciej, ale konkretnej daty nie udało się nam jeszcze ustalić przed zamknięciem tego numeru AL. Do wzięcia jest około 190 tysięcy złotych, więc gra jest warta świeczki. Pytanie tylko, czy do całego tego zamieszania musiało w ogóle dojść? Może wystarczyłaby zwyczajna korekta błędnego projektu, odrobina dobrej woli i chęci współpracy każdej ze stron. I choć ciężko sobie wyobrazić, żeby kwota 190 tys. zł zdołała zabezpieczyć potrzeby obu klubów, tym razem zainteresowane podmioty nie przewidują już niepowodzenia. Na przyszłość muszą natomiast pamiętać, że z urzędniczą machiną lepiej nie zadzierać i nie liczyć na jej wyrozumiałość.

Sprostowanie

W artykule „Zaważyło … 250 złotych” opublikowanym w Aktualnościach Lokalnych w dniu 3 stycznia 2018 roku podano następujące nieprawdziwe informacje:

  1. W projekcie Sparty Złotów został popełniony błąd – przekroczenie o 0,34 procenta wkładu własnego (w sumie około 250 zł).
    Sparta Złotów wyceniła wartość swego projektu na 292.000 zł. Zgodnie z warunkami konkursu mogła otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania, czyli 219.000 zł, a wkład własny powinien wynosić 73.000 zł. Tymczasem klub wnioskował o 220.000 zł, deklarując 72.000 zł wkładu własnego. Oznacza to przekroczenie maksymalnej kwoty dofinansowania o 1.000 zł.
  2. Odrzucono także wniosek KS Perfecta, gdzie błąd w obliczeniach był odrobinę wyższy.
    Weryfikacja wniosku KS Perfecta wykazała, że błędnie podsumowano cały budżet projektu: koszt całkowity realizacji zadania wynosił w rzeczywistości 36.769 zł (klub wyliczył 25.300 zł), a wnioskowana dotacja miała wynieść 30.044 zł (wg wyliczeń w budżecie: 18. 975 zł). Poprawne wyliczenie kosztów projektu pozwoliło stwierdzić, że wnioskowana dotacja przekroczyła dopuszczalny limit 75% o 2.467,25 zł.
  3. Może wystarczyłaby zwyczajna korekta błędnego projektu, odrobina dobrej woli i chęci współpracy każdej ze stron.
    Poprawienie błędów rachunkowych jest dopuszczalne, są one traktowane jako oczywiste omyłki. Czym innym jest natomiast przekroczenie dopuszczalnej wysokości wnioskowanej dotacji – jest to wada, która zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015 w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów, nie podlega uzupełnieniu. Współpraca z organizacjami polega na dostarczaniu im wszelkich niezbędnych informacji, udzielaniu odpowiedzi na pytania i doradztwie. Wnioski złożone w otwartych konkursach ocenia powołana przez Burmistrza komisja, w skład której wchodzą także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie komisji muszą stosować te same kryteria i zasady wobec wszystkich uczestniczących w konkursie organizacji.

z up. burmistrza Małgorzata Chołodowska, zastępca burmistrza

Do treści sprostowania ustosunkujemy się w następnym numerze „Aktualności Lokalnych”.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu