TALENT MAM! Konkurs Fundacji Złotowianka

Potrafisz śpiewać, tańczyć, gawędzić, wcielić się w aktora, rozśmieszyć publiczność, grać na jakimś instrumencie, recytować, zaprezentować swoje umiejętności sportowe lub akrobatyczne, manualne lub plastyczne? Weź udział w konkursie i wygraj nagrodę o wartości nawet 500 zł

REGULAMIN KONKURSU „TALENT MAM!”

przeprowadzonego podczas Dnia Dziecka pod hasłem: „Złotowianka w krainie czarów”

ORGANIZATOR:

Fundacja Złotowianka

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci mieszkających w Złotowie, w wieku 5 – 16 lat, które chcą zaprezentować swój talent. Uczestnikiem konkursu może być dziecko lub grupa dzieci (do 10 osób), posiadający pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Konkurs odbędzie się bez podziału na kategorie.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu – uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

TERMIN KONKURSU:

02.06.2018 r. (sobota) – finał

22.05.2018 r. (wtorek) – tylko w przypadku dużej liczby zgłoszeń do konkursu

MIEJSCE KONKURSU:

tereny zielone za blokiem przy ul. Słowackiego 8 w Złotowie

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

 • śpiew
 • taniec
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej
 • prezentacja treści kabaretowych
 • gra na dowolnym instrumencie
 • recytacja
 • występy sportowo–akrobatyczne
 • zdolności manualne lub plastyczne
 • inne ..................

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

16 maja 2018 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem na adres: [email protected] lub pocztą na adres Fundacja Złotowianka ul. Nieznanego Żołnierza 9, 77–400 Złotów z dopiskiem: Konkurs TALENT MAM!

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator przeprowadzi etap wstępny konkursu, na którym wyłonieni zostaną uczestnicy finału, jaki odbędzie się 2 czerwca 2018 r.
Przesłuchania odbędą się we wtorek 22 maja 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00; o ich organizacji uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty.
 • W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku, opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem).
 • Uczestnicy TALENT MAM! zaprezentują swoje umiejętności według ustalonej wcześniej kolejności (losowanie przed rozpoczęciem konkursu).
 • Talenty uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów przyznanych przez każdego jurora.

NAGRODY:

Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz GRAND PRIX konkursu. Laureat GRAND PRIX otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 100 zł

(zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176)).

Nagrodę publiczności o wartości 150 zł przyzna w głosowaniu publiczność. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu. Kady uczestnik finału TALENT MAM! otrzyma pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator konkursu zastrzega możliwość zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stronie www.fundacjazlotowianka.pl.
 2. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Załączniki:

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu