W gminie Łobżenica może powstać nowa stacja kontroli pojazdów i myjnia

Radni zgodzili się na przystąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zobacz o co wnioskowali właściciele terenu

Edward Starszak przekazał, że to pierwszy pakiet tego typu uchwał. Komisja, której przewodzi przygotowała ich ponad dwadzieścia
Edward Starszak przekazał, że to pierwszy pakiet tego typu uchwał. Komisja, której przewodzi przygotowała ich ponad dwadzieścia

Czytasz tekst premium, który został udostępniony dla wszystkich Czytelników portalu.
Zostań stałym Czytelnikiem.
Zaloguj się i subskrybuj treści portalu.


Uchwały rajcowie podejmowali podczas ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy.

Komisja wstępnie zaopiniowała ponad dwadzieścia wniosków. Dzisiaj prezentujemy pierwszy, przygotowany pakiet dziesięciu uchwał. W kolejnym okresie czasu będziemy rozstrzygać o innych uchwałach

– wyjaśniał przed głosowaniem Edward Starszak, przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Łobżenicy. Przedstawiał też radnym merytorycznie poszczególne wnioski.

Pierwszy z nich dotyczył działki we wsi Rataje, położonej w pobliżu drogi do Wyrzyska, za stacją benzynową Orlen. Właściciel wnioskował o zmianę przeznaczenia terenu rolnego na teren usługowo–mieszkaniowy.

Generalnie są tam zamierzenia wybudowania stacji kontroli pojazdów

– mówił E. Starszak. Drugi z wniosków wpłynął z Trzebonia.

Problem dotyczy działki, w dość znaczny sposób zagospodarowanej. Do zamknięcia procesu zagospodarowania zachodzi potrzeba dopuszczenia możliwości, ze względu na ukształtowanie działki, budowy drugiej kondygnacji w budynku gospodarczym

– wyjaśniał przewodniczący komisji budżetu.

W Ferdynandowie chodzi o przeznaczenie na teren działalności usługowej, w związku z potrzebą poszerzenia funkcjonującego tam sklepu

– kolejny z wniosków prezentował E. Starszak. Wniosek z Witrogoszczy dotyczył natomiast terenu rolnego, gdzie właściciel wystąpił o możliwość stworzenia działki mieszkaniowej na własne potrzeby.

Teren dotyczy działki, gdzie jest prowadzona działalność usługowa, handlowa w zakresie materiałów i produktów do produkcji rolnej

– o wniosku z Luchowa mówił E. Starszak. Dodał, że właściciel planuje uruchomienie dodatkowej działalności – myjni samochodowej. W tym miejscu radni podjęli dyskusję, na temat zobligowania przyszłego inwestora do zapewnienia miejsc parkingowych dla swoich klientów.

Opis zdjęcia

Marek Czerczak wnioskował by przed podejmowaniem przez radę uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego informować o planach właścicieli gruntów

Kolejne z podejmowanych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczyły Kościerzyna Małego.

Chodzi o uwzględnienie potrzeb właściciela prowadzącego produkcję w branży nieuciążliwej

– przetwórstwa tytoniowego. Rzecz w tym, żeby dać możliwość rozwoju tej działalności – motywował przewodniczący komisji budżetu. Wniosek z Kruszek także dotyczył rozwoju działalności.

Chodzi o dopuszczenie na rozszerzenie rozbudowy na produkcję zwierzęcą

– mówił E. Starszak. Rajcowie dopytywali, czy nowy obiekt nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. W odpowiedzi usłyszeli, że wnioskowany plan przewiduje budowę chlewni, która ma być oddalona od dotychczasowej zabudowy.
Przedostatnia z uchwał ponownie dotyczyła Rataj.

Chodzi o zmianę przeznaczenia terenu z rolnego na mieszkaniowy. To jest około dwudziestu arów

– wyjaśniał Edward Starszak. Dodał też, że we wniosku właściciel terenu zawarł też prośbę o możliwość wybudowania garaży dla maszyn rolniczych na swojej działce siedliskowej. Ostatnie z głosowań nad uchwałą dotyczyło Luchowa.

Chodzi o działkę siedliskową i zmianę sposobu przeznaczenia istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

– skwitował przewodniczący komisji budżetu. W czasie głosowań nad podejmowanymi uchwałami nie było głosów sprzeciwu.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu