Większe zaangażowanie, mniej pieniędzy

Jedni dbają o świetlice wiejskie, inni nie. Paradoksalnie tym drugim gmina daje więcej. To ma się jednak zmienić

Mieszkańcy z sołtysami na czele. To właśnie od nich też wiele zależy. Czy system motywacyjny pobudzi mniej zaangażowanych do większej aktywności?
Mieszkańcy z sołtysami na czele. To właśnie od nich też wiele zależy. Czy system motywacyjny pobudzi mniej zaangażowanych do większej aktywności?

Radni miejscy na minionej sesji przyjęli zmiany w budżecie na rok 2017, w tym m.in. dotyczące utrzymania świetlic wiejskich. Łączny koszt wydatków bieżących oszacowany został na ponad 50 tys. złotych. Na posiedzeniu komisji wspólnych Rady Miejskiej Okonka, przy okazji omawiania tego punktu, skarbnik Janusz Mliczak zwrócił jednak uwagę, że jest to niewystarczająca kwota w sytuacji, gdy nastąpią awarie, jak chociażby w przypadku świetlicy w Brokęcinie, gdzie w styczniu zepsuła się instalacja centralnego ogrzewania. Sytuacja jest na tyle poważna, że niezbędna będzie jej odbudowa. Ponadto skarbnik zaznaczył, że z tym obiektem są problemy już od dłuższego czasu.

Uważamy, że to nie jest przypadek, nie można tutaj jednak nikogo posądzać o złośliwość

– mówił J. Mliczak. Mimo to na kanwie tych wydarzeń skarbnik zaproponował radnym stworzenie systemu motywacyjnego dla mieszkańców posiadających tego typu obiekty. Dobre gospodarowanie, troska i zaangażowanie społeczności zmniejsza bowiem nakłady finansowe. Tam gdzie tego nie ma, gmina ponosi duże wydatki i tym samym zamiast wspomóc tych zaangażowanych, remontuje miejsca, gdzie tak naprawdę niewielu na nich zależy. Stąd pomysł utworzenia systemu, który miałby zmobilizować do dbałości o świetlice wszystkich. Propozycja jest obecnie w fazie koncepcji.

Nikt nie jest zły

Dyskusję na ten temat zakończyła burmistrz Małgorzata Sameć. Prosząc, aby nie zostało to odebrane w taki sposób, że w tych miejscowościach, gdzie dofinansowanie jest mniejsze, mieszkańcy źle działają. Gmina wie, jakie są potrzeby w poszczególnych wsiach i cały czas ma to na uwadze. Obecnie priorytetem jest jednak dostosowanie tych obiektów, których stan nie pozwala na odpowiednie użytkowanie. W dalszej kolejności będą przeprowadzane prace w pozostałych świetlicach. Wszystkiego od razu nie da się zrobić. Zaangażowanie mieszkańców jest natomiast uzasadnione ekonomicznie, bo niewątpliwie sprzyja temu, że mimo wielu problemów obiekty te funkcjonują całkiem dobrze.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu