Wsie ustaliły kształt Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Do podziału na 23 sołectwa gminy Łobżenica będzie blisko 424 tys. złotych

Integracja - to słowo często podkreślane w planie wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. Nie chodzi tylko o integracyjne spotkania, lecz również przygotowanie i wyposażenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas
Integracja - to słowo często podkreślane w planie wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok. Nie chodzi tylko o integracyjne spotkania, lecz również przygotowanie i wyposażenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas

Chlebno

Przy budżecie na poziomie nieco ponad 16 tys. złotych zaplanowano cztery zadania. Za główną potrzebę uznano zakup kruszywa na drogi za 9000 złotych. Listę uzupełniają: doposażenie świetlicy wiejskiej za 2000 zł, organizacja imprez integracyjnych za 2400 zł oraz dokupienie strojów ludowych za 3000 zł.

Dębno

Blisko 36 tys. złotych - tyle wynosi Fundusz Sołecki tej wsi. Ponad 22 tys. zł w roku 2018 ma kosztować zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. W ramach tej kwoty przewidziano zakup kosiarki samojezdnej, której wartość określono na ponad 10 tys. zł. 4000 zł mają kosztować materiały służące do konserwacji terenu rekreacyjnego, w tym placu zabaw. 5000 zł przewidziano na imprezy sportowo-integracyjne, a 4000 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Dziegciarnia

Wieś ma do wydania w ramach Funduszu ponad 14,5 tys. zł. Na drogi gminne postanowiono przeznaczyć 5000 zł. Ponad 5000 zł zostanie spożytkowane na boisko sportowe i plac zabaw. 2000 zł przewidziano na zabawy integracyjne dla mieszkańców, kolejne 2000 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Listę zamyka kwota 500 zł, która trafi na rzecz świetlicy wiejskiej.

Dźwierszno Małe

Cały budżet tej miejscowości na przyszły rok sięga 16 tys. złotych. Z tego ponad 6200 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej. 4000 zł ma zostać wydane na naprawę dróg gminnych w sołectwie. Ponadto z Funduszu zakupiona zostanie kosiarka do trawy za 1500 zł, za kolejne 1500 zł powstać ma boisko do piłki siatkowej. 1000 zł trafi na zakup oświetlenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, a 1800 zł na wycieczkę dzieci z sołectwa.

Dźwierszno Wielkie

4000 złotych - tyle z budżetu Funduszu tej miejscowości, wynoszącego 16,5 tys. złotych, przewidziano w 2018 roku na drogi i urządzenia w pasie drogowym. Nieco ponad 4000 zł ma zostać spożytkowane na wymianę ogrodzenia i zadaszenia świetlicy wiejskiej. Kolejne 4000 zł mają pozwolić na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (zakup materiałów, wyposażenia, opracowanie dokumentacji). Zaplanowano też imprezy sportowo-integracyjne za 3000 zł, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie za 1000 zł i konserwację placu zabaw za 500 zł.

Fanianowo

Z około 11,8 tys. zł Funduszu wsi, blisko 6400 zł przeznaczono na poprawę warunków drogowych na terenie sołectwa. Doposażenie placu integracyjnego w urządzenia do ćwiczeń ma kosztować 2500 zł, a zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - 1500 zł. Przewidziano też zabawy integracyjne. Ich koszty organizacyjne mają zamknąć się kwotą 1500 zł.

Ferdynandowo

To sołectwo do wydania ma blisko 14,7 tys. złotych. Z tego 8000 zł przewidziano na zakup materiałów, usług oraz wyposażenia potrzebnych do świetlicy wiejskiej i przyległego jej terenu. Ponad 4600 zł ma kosztować zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, a 2000 zł spotkanie integracyjne mieszkańców.

Izdebki

Z 14,7 tys. złotych 8000 zł trafi na utrzymanie dróg i pasa przydrogowego. Na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przewidziano 1500 zł, a na konserwację placu zabaw i boiska blisko 1700 zł. Listę zamykają kwoty: 2000 zł na imprezy integracyjne oraz 1500 zł na wymianę bramy w starej remizie, obecnie magazynie.

Kościerzyn Mały

Fundusz sołecki wsi to niecałe 18,3 tys. złotych. Z tego równe 9000 zł ma trafić na zagospodarowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej. 5000 zł zaplanowano na zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg, a 2000 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej. Tysiąc złotych przewidziano na utrzymanie terenów zielonych, kolejny tysiąc na opracowanie strategii rozwoju sołectwa, która ma pozwolić na aplikowanie o dodatkowe środki. Listę zamyka kwota nieco ponad 1500 zł na imprezę sportowo-integracyjną.

Kruszki

Z nieco ponad 18 tys. złotych Funduszu na zakup gruzu na drogi przewidziano 4000 złotych. 2000 zł ma kosztować zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, a 7000 zł – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi i gminy. Ponad 250 zł przewidziano jeszcze na konserwację placu zabaw.

Kunowo

W Kunowie kwotę nieco ponad 14 tys. złotych podzielono na  trzy zadania. Najdroższe, bo warte blisko 11 tys. zł, będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej, która ma być rozbudowywana. Ponadto 3000 zł ma trafić na organizację imprezy sportowo-integracyjnej oraz 400 zł na utrzymanie boiska i placu zabaw.

Liszkowo

Pieniądze z Funduszu w tej miejscowości to blisko 29 tys. złotych. Ponad 8400 zł z tej puli trafi na drogi gminne. Prawie 7000 zł będzie kosztowało zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie. Dodatkowe wyposażenie (m.in. namioty) za 5800 zł ma zyskać świetlica wiejska, a za 3800 zł teren rekreacyjny (konserwacja urządzeń, zakup piaskownicy i piłkochwytu). Nie zapomniano również o imprezach integrujących mieszkańców. Na ten cel przeznaczono 4000 zł.

Luchowo

Najdroższym zadaniem rozpisanym w ramach blisko 33 tys. zł Funduszu tej wsi jest budowa chodnika w stronę tzw. KDF-u. W tym roku ze środków Funduszu zakupiono materiał, w 2018 r. ma on zostać ułożony na 200 mb, za kwotę 19 tys. zł. 11 tys. zł przewidziano na remonty i utrzymanie dróg, a niecałe 2800 zł na utrzymanie terenów zielonych we wsi.

Piesno

Tutaj za priorytet postawiono drogi, na które trafi 9000 zł z wynoszącego 15,5 tys. zł Funduszu. 2000 złotych wydzielono na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych we wsi, kolejne 2000 zł na doposażenie świetlicy i przyległego jej terenu. 1900 zł zostanie wydane na imprezę sportowo-rekreacyjną, a 570 zł na opracowanie strategii sołeckiej.

Rataje

14,5 tys. zł z wynoszącego blisko 22,5 tys. złotych FS wsi będzie kosztowała kontynuacja zagospodarowania i wyposażenia terenu rekreacyjnego-sportowego (boiska). Na potrzeby remontów dróg przewidziano 3000 zł, zaś na promowanie gminy i dziedzictwa kulturowego 1000 zł. 500 zł ma kosztować utrzymanie zieleni, a niecałe 2500 zł – organizacja imprezy sportowo-integracyjnej.

Szczerbin

Z nieco ponad 18,4 tys. złotych 6000 zł ma trafić na doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. w sprzęt nagłośniający, stroje ludowe i materiały do remontu wc). 7400 zł przewidziano na drogi. Za kwotą 2000 zł kryje się zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. Kolejne 2000 zł zostanie spożytkowane na imprezy sportowo-integracyjne (m.in. Święto Pieroga), a 1000 zł na konserwację placu zabaw.

Topola

FS tej miejscowości to niewiele ponad 13 tys. złotych. Z tego 5500 zł przewidziano na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych. 1500 zł trafi na organizację imprez sportowo-integracyjnych, a ponad 4000 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej. Listę zamykają 2000 zł przewidziane na drogi.

Trzeboń

Sołectwo dysponuje kwotą sięgającą 16 tys. złotych. Z tego ponad 10,8 tys. zł trafi na drogi, 2000 zł na potrzeby świetlicy wiejskiej, a 1100 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych. Imprezy plenerowe to wydatek 2000 zł.

Walentynowo

Ta miejscowość ma do rozdysponowania niecałe 15 tys. złotych. Z tego 7000 zł trafi na dokończenie ogrodzenia boiska sportowego, a 5000 zł na „ścieżkę rowerową” do Piesna. Ponadto za ponad 1800 zł zorganizowane mają być imprezy sportowo-integracyjne, za 500 zł utrzymywana ma być zieleń oraz za kolejne 500 zł konserwacja placu zabaw.

Wiktorówko

Wieś ma do wydania około 24 tys. złotych. Z tego równe 10 tys. zł przeznaczono na wyposażenie terenu rekreacyjnego (m.in. montaż altany, utwardzenie placu, zakup sprzętu sportowego). 2000 zł ma być spożytkowane na utrzymanie zieleni we wsi, a 1000 zł na stworzenie strategii sołeckiej. Nieco ponad 4900 zł zaplanowano na organizację wydarzeń sportowo-integracyjnych mieszkańców, a 6000 zł na drogi gminne (w tym montaż tablic informacyjnych).

Witrogoszcz

Z ponad 17,5 tys. zł budżetu FS wsi aż 7400 zł pójdzie na drogi. Pomyślano też o doposażeniu świetlicy wiejskiej i przyległego jej terenu za 6200 zł. Na potrzeby imprez sportowo-integracyjnych przeznaczono 1500 zł, a na utrzymanie terenów zielonych 2500 zł.

Witrogoszcz Kolonia

Około 12,6 tys. złotych ma do wydania w 2018 r.  w ramach FS ta miejscowość. 2000 zł zaplanowano na imprezy sportowo-integracyjne, a 2500 zł na wyjazd do miejsca kultury najmłodszych mieszkańców sołectwa. Pomyślano też o doposażeniu świetlicy wiejskiej: ponad 3600 zł oraz utrzymaniu zieleni 1500 zł, a także remontach dróg 3000 zł.

Witrogoszcz Osada

Sołectwo będzie miało w 2018 roku do wydania niecałe 16 tys. zł. Najwięcej przewidziano na rozbudowę altany rekreacyjnej na boisku – ponad 11 tys. zł. 2000 zł będzie kosztowało utrzymanie zieleni, 1600 zł organizacja imprez sportowo-integracyjnych, a 1000 zł utrzymanie i konserwacja placu zabaw.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu