Wstęp (nie)wzbroniony

Spór o jawność działań komisji rewizyjnej trwa. Głos zabrał nawet wojewoda wielkopolski

Radni z klubu Jastrowie 2014 nie odpuszczają sprawy nie dopuszczenia Ryszarda Króla do udziału w pracach komisji rewizyjnej
Radni z klubu Jastrowie 2014 nie odpuszczają sprawy nie dopuszczenia Ryszarda Króla do udziału w pracach komisji rewizyjnej

Wszystko zaczęło się 5 maja ubiegłego roku. Wtedy to radny Ryszard Król, niebędący członkiem komisji rewizyjnej, chciał uczestniczyć w jej posiedzeniu, podczas którego miano zająć się analizą wykonania budżetu za 2015 r. Radnemu z Klubu Radnych Jastrowie 2014 odmówiono wstępu na posiedzenie.

Rocznica

Radny do polecenia się zastosował, ale potem na sesji wstrzymał się, podobnie jak jego dwóch klubowych kolegów Krzysztof Nagórski i Michał Kruszyński, od głosowania za udzieleniem absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu. Brak możliwości udziału w posiedzeniu komisji rewizyjnej stanowił wówczas jeden z głównych argumentów, uzasadniających taką decyzję. To nie był koniec sprawy, gdyż radni z Klubu Radnych Jastrowie 2014 nie zamierzali odpuścić i drążyli temat, zapoczątkowując szeroką korespondencję mającą wyjaśnić, kto w tej sprawie ma rację, a temat powracał jak bumerang na kolejnych posiedzeniach rady i jej komisji, prowokując nie raz ostre wymiany zdań. Większość radnych (z przewodniczącym Piotrem Kurzyną) nie widziała w wyproszeniu Ryszarda Króla nic złego, druga strona nawoływała jednak nawet do dymisji przewodniczącego komisji rewizyjnej Janusza Siwaka. Niedługo minie rok od tego wydarzenia. Finału sprawy nie widać, choć w dyskusji pojawił się ważny głos.

Opinia wojewody

Przez długi czas sprawa zajmowała radę, ale z powracających co jakiś czas dyskusji nic nie wynikało. Skarga Ryszarda Króla na działania przewodniczącego komisji rewizyjnej nie odniosła skutku. W grudniu Piotr Kurzyna poinformował Ryszarda Króla, iż jego pismo nie zostało zakwalifikowane jako skarga, gdyż komisja rewizyjna i jej przewodniczący nie są organami administracyjnymi, których mogłaby dotyczyć skarga w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Podkreślił, że decyzję taką podjął w oparciu o opinię większości radnych, którzy podzielili jego sposób interpretacji. Niemniej przyznał, że doszło do pewnych nieprawidłowości w działalności komisji rewizyjnej przy organizowaniu posiedzenia kontrolnego i zwrócił na to uwagę przewodniczącemu tejże.

„Dziękuję radnemu za czujność i wskazanie niedociągnięć, jednak nie widzę w tym przypadku naruszenia prawa mającego jakikolwiek wpływ na wadliwość funkcjonowania komisji rewizyjnej i wykonywania przez nią funkcji kontrolnych. Uważam, że sprawa została już ostatecznie wyjaśniona i mam nadzieję, że nie będziemy już do niej wracać”

– pisał przewodniczący. Radny Król nie podzielił jednak jego zdania i zwrócił się z prośbą o interwencję do wojewody. Ten z kolei wystąpił do rady o przesłanie dokumentacji i wyjaśnień związanych ze sprawą. Na odpowiedź wojewody trzeba było czekać aż do kwietnia. W piśmie do Rady Miejskiej w Jastrowiu wojewoda wskazał, że, po pierwsze, organem odpowiednim do rozpatrywania skargi na działalność przewodniczącego komisji rewizyjnej jest rada gminy. Tak powinno się stać w przypadku zastrzeżeń radnego odnoszących się do przygotowania przez komisję rewizyjną kontroli z wykonania budżetu za rok 2015. Natomiast jeśli chodzi o odmowę uczestnictwa w posiedzeniu komisji to skarga powinna trafić do wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdyż w jego kompetencji są sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Na potwierdzenie swojego stanowiska wojewoda przytacza wyroki sądów administracyjnych, w tym NSA. Wojewoda zauważył, że skarga powinna albo zostać przekazana do sądu w terminie siedmiu dni od jej wpływu albo w tym terminie należało radnemu wskazać właściwy organ do wniesienia skargi. Wobec tego na końcu pisma zwrócono się z prośbą do Rady Miejskiej w Jastrowiu o respektowanie przepisów prawa i załatwienie skargi w odpowiedni sposób. Pismo wojewody wielkopolskiego nie rozstrzyga sporu, ale przynajmniej wskazuje procedurę, jaką należy zastosować.


To dopiero 50% atykułu. W dalszej części przeczytasz m.in.:

Statut do zmiany? – Jednym z argumentów, na który powołują się ci, którzy w niedopuszczeniu radnego do uczestnictwa w posiedzeniu komisji rewizyjnej nie dopatrują się niczego sprzecznego z prawem...

Ochrona danych osobowych – Inną linią obrony przeciwko zarzutom ze strony Ryszarda Króla było przekonywanie, że nie było to normalne posiedzenie komisji, lecz posiedzenie kontrolne. Ponadto wskazywano, że...

Finał w sądzie? – Można dziwić się uporowi radnych z klubu Jastrowie 2014 i zastanawiać się, czy dany incydent miał rzeczywiście jakiekolwiek znaczenie, ale jeśli chodzi o zasadę, to...

Subskrybuj i czytaj wszystkie artykuły bez ograniczeń...

To tylko fragment artykułu (pozostało 6232 znaków). Aby czytać dalej ...

Subskrypcja na portalu

Zyskaj już dziś pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Wykup subskrypcję

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu