Z komendanta na kierownika

Radni dyskutowali jak to się stało, że komendant Straży Miejskiej został kierownikiem w okoneckim urzędzie

Radna Jolanta Grzonka (w środku) dosadnie wyraziła swoje zdanie. Część mieszkańców gminy nie przyjęła najlepiej wiadomości o zatrudnieniu komendanta
Radna Jolanta Grzonka (w środku) dosadnie wyraziła swoje zdanie. Część mieszkańców gminy nie przyjęła najlepiej wiadomości o zatrudnieniu komendanta

Na wrześniowym posiedzeniu komisji wspólnych Rady Miejskiej Okonka radni odrzucili wniosek złożony przez Marka Zaleskiego, dotyczący likwidacji straży miejskiej, z dołączonymi listami podpisanymi przez mieszkańców. Radca prawny wskazał na wiele nieprawidłowości, m.in.: nieczytelne nazwiska, brak części numerów PESEL, a także ciągłości numeracji z pozostałymi listami i, co ważne, nagłówku na każdej z nich. Ostatecznie, zdaniem radcy, tylko 66 podpisów jest czytelnych i spełnia wymogi dotyczące złożenia inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańca gminy (aby było to możliwe ważnych musi być minimum 150 podpisów). Radny Sławomir Bobrzyński nie zgodził się jednak z taką interpretacją prawnika.

Inny radca prawny z pewnością miałby na ten temat odmienne zdanie

– mówił. Zauważył również, że listy były w prokuraturze i nie dopatrzono się tam znamion przestępstwa. W tym wszystkim ważne jednak jest, że zebrał je mieszkaniec, który ma do tego prawo i poparli go w tym inni. Temat jest i nie można go pominąć tylko ze względów formalnych. Radny zaznaczył, że rajcy mimo wszystko mają obowiązek zająć się sprawą likwidacji straży miejskiej.

Burmistrz Małgorzata Sameć poinformowała, że prokuratura rzeczywiście sprawę umorzyła, ale na jej wniosek, a nie dlatego, że zakończyło się postępowanie. Burmistrz zdecydowała się na taki krok, ponieważ uznała, że już wystarczająco wyjaśniła mieszkańcom, że to nie ona, a kto inny był twórcą przedstawionych list. Ponadto Marek Zaleski został poinstruowany co do sporządzenia kolejnych wniosków, a mimo to nadal wędrowały one po gminie w formie, która nie spełnia formalnych zasad. Stąd niejasność w potraktowaniu złożonych wniosków. Tym bardziej, że nie można wykluczyć, iż są to podpisy, które były zbierane za kadencji poprzednich burmistrzów, a nawet rzekomym referendum za usunięciem obecnej burmistrz. Wątpliwości Małgorzaty Sameć pojawiły się również po rozmowach przeprowadzonych z kilkunastoma osobami, które listy podpisały tylko dlatego, że myślały (jak wynikało to z błędnego nagłówka), iż to burmistrz była sprawy inicjatorką. Radny Korzeniowski zgodził się z tym, ale z drugiej strony zaznaczył, że nie ma też pewności co do tego, że nie są one prawdziwe. Trzeba zatem oceniać to w dwóch kierunkach. Tak czy inaczej mieszkańcy zabrali głos. Przypominał też, że w 2015 roku nikt nie zgłaszał potrzeby ustanowienia straży, a jednak powstała. Podczas dyskusji, jaka odbyła się 12 września, radni przytaczali argumenty zarówno za, jak i przeciw straży. Burmistrz dodatkowo zaprezentowała opinie komendanta Komisariatu Policji w Okonku i komendanta powiatowego Policji w Złotowie, którzy sprzeciwiają się jej rozwiązaniu. Podczas tej komisji nie osiągnięto jednak porozumienia, a wniosek przedstawiony przez Marka Zaleskiego został odrzucony. Tego samego dnia, już pod koniec obrad, burmistrz Okonka poinformowała rajców o zmianach kadrowych, jakie dokonają się w urzędzie. Pierwsza z nich to przejście sekretarza gminy, Bronisławy Ćwikły na emeryturę i objęcie tego stanowiska przez Jakuba Zabrockiego, ówczesnego wiceburmistrza. Druga natomiast dotyczyła zwolnienia się Renaty Balcerzyk, kierownik wydziału Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Okonku. Małgorzata Sameć objęcie tego stanowiska zaproponowała komendantowi straży miejskiej, Wiesławowi Polewskiemu, który propozycję przyjął. I tak też od 1 października kieruje wspomnianym wydziałem. Burmistrz dodała przy tym, że jej decyzja nie ma nic wspólnego z dyskusją na temat likwidacji jednostki. Prosiła, aby niczego takiego się nie doszukiwać....

To tylko fragment artykułu (pozostało 6851 znaków). Aby czytać dalej ...

Subskrypcja na portalu

Zyskaj już dziś pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Wykup subskrypcję

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu