Z wizytą w partnerskim powiecie na Ukrainie

Niemal 1300 km dzieli powiat Złotowski od partnerskiego powiatu Jampol na Ukrainie, którego siedziba - piękne ukraińskie miasto, otoczone niezwykle żyznymi areałami rolnymi, na kilka dni stała się miejscem wizytacji naszych przedstawicieli

Z wizytą w partnerskim powiecie na Ukrainie
Z wizytą w partnerskim powiecie na Ukrainie

Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych wraz z Przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Gminy Tarnówka - Tomaszem Zbylutem w przeddzień wielkiego ukraińskiego święta Matki Bożej Pokrowy, 14 października zostali niezwykle gorąco przyjęci przez Starostę Jampolskiego - Michaiła Wdowcowa oraz podległych mu pracowników w budynku starostwa powiatowego.

Opis zdjęcia

 

Podczas przemówień wielokrotnie podkreślano istotę utrzymywania wzajemnej współpracy oraz przyjacielskich stosunków pomiędzy powiatami. Nasi przedstawiciele poznali nie tylko tradycyjną kuchnię ukraińską, lecz także tradycje ludowe Ukrainy. Przyjaciele zza wschodniej granicy zapowiedzieli rewizytację w Powiecie Złotowskim.


Redakcja Wędrówki

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu