Zadłużenie w Okonku spadło

Burmistrz Małgorzata Sameć otrzymała jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2017

Burmistrz Małgorzata Sameć po raz ostatni zdała sprawozdanie z wykonania budżetu (fot. archiwum portalu)
Burmistrz Małgorzata Sameć po raz ostatni zdała sprawozdanie z wykonania budżetu (fot. archiwum portalu)

Choć 2017 r. już dawno za nami, to dopiero teraz przyszedł moment, aby oficjalnie rozliczyć wykonanie budżetu za miniony rok. Jak można było się spodziewać, radni zgodnie uznali, że burmistrz należy się z tego tytułu absolutorium. Zwołana w tym celu sesja była też okazją do podsumowania spraw finansowych za 2017 r.

Budżet przekraczający 36 mln zł może robić wrażenie. Trzeba jednak być świadomym, że znaczna część tych pieniędzy to dotacje i subwencje z budżetu państwa na konkretne zadania i gmina nie może nimi swobodnie dysponować. Dochody własne gminy to blisko 13 mln zł, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono rok temu prawie 3 mln zł. Budżet udało się tak zbilansować, że uniknięto deficytu i w ciągu roku wypracowano ponad 300 tys. zł nadwyżki. Zmniejszono przy tym ogólne zadłużenie gminy o ok. 600 tys. zł. Wciąż jednak nie jest ono małe i przekracza 8 mln zł. Wracając do wydatków warto przyjrzeć się temu, co udało się za to zbudować. Właściwie najwięcej pieniędzy pochłonęły inwestycje w sieć kanalizacji i wodociągów, naprawa zamkniętych przez nadzór budowlany mostów oraz remonty sal wiejskich. Gmina nie tylko kontynuowała rozbudowę sieci wod.-kan. w samym Okonku, ale podobne inwestycje przeprowadziła także w Podgajach na osiedlu Polne-Borucino oraz w Lotyniu przy ul. Polnej. Sytuacją awaryjną w ubiegłym roku było odkrycie fatalnego stanu technicznego mostów na terenie gminy. Pociągnęło to za sobą konieczność ich remontów lub przebudowy. W 2017 r. zajęto się mostem na Gwdzie na drodze Węgorzewo-Domyśl, na ul. 1-go Maja w Okonku oraz na rzece Czarnej na tzw. Zamłyniu. Jako że gmina Okonek to nie tylko miasta, ale też liczne sołectwa, to na liście inwestycji znalazły się także remonty sal wiejskich. Gruntownie zmodernizowano sale w Lubniczce, Ciosańcu, Borucinie i Brokęcinie. Z innych większych inwestycji warto jeszcze wspomnieć budowę parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku, na co wydano prawie 240 tys. zł.

Tym samym burmistrz Małgorzata Sameć po raz ostatni zdała sprawozdanie z wykonania budżetu i przeszła procedurę absolutoryjną. Przypominamy, że w nadchodzących wyborach nie zamierza ubiegać się o reelekcję.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu