Zdążą na czas z remontem?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie, na który gmina otrzymała 875 tys. zł, ma zacząć działać już w grudniu. Póki co są jednak problemy ze znalezieniem wykonawcy

Budynek czeka na ekipę budowlaną
Budynek czeka na ekipę budowlaną

Na sesji absolutoryjnej burmistrz Piotr Wojtiuk z radością poinformował radnych, iż decyzją wojewody gmina uzyskała 875 tys. zł dofinansowania na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwsza tego typu instytucja w powiecie ma powstać w Sypniewie przy ul. Mickiewicza 40, w dawnym budynku mieszkalnym.

750 tys. zł z dotacji ma być właśnie przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku. Problem w tym, że dom powinien zacząć działać 18 grudnia, więc gmina ma niewiele czasu na wykonanie niezbędnych prac, a niedotrzymanie terminu grozi koniecznością zwrotu dotacji.

Brak chętnych

Jeszcze podczas sesji burmistrz zwrócił uwagę, że przyznanie dofinansowania w tak późnym terminie niesie za sobą ryzyko ze względu na szeroki zakres robót i krótki termin wykonania. Ponadto większość wykonawców jest już zajętych inwestycjami, które mają często rozplanowane do końca roku. Dlatego też przetarg został ogłoszony niezwłocznie, jeszcze w dniu sesji.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta, więc postępowanie unieważniono i ogłoszono drugi przetarg. Niestety również okazał się on bezskuteczny, gdyż do 26 lipca żaden przedsiębiorca nie złożył oferty. Wobec tego burmistrz sięgnął po środek wyjątkowy, przewidziany w Prawie zamówień publicznych, i zaprosił zainteresowane firmy do negocjacji z wolnej ręki. Takie postępowanie ma uproszczoną procedurę i daje większą swobodę kształtowania warunków współpracy, więc być może spotka się wreszcie z zainteresowaniem którejś z firm działających na rynku budowlanym. Jednocześnie, w opublikowanym ogłoszeniu, wydłużono termin wykonania zadania z 20 listopada do 30 dnia tego samego miesiąca.

Kompleksowy remont

Przebudowa i rozbudowa budynku w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oznaczają tak naprawdę jego gruntowny remont. Prace objąć mają bowiem m.in. dach, ściany, elewacje, centralne ogrzewanie, podłogi, instalację elektryczną. W wyniku inwestycji budynek ma zostać dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, a jego pensjonariusze będą mogli tam korzystać m.in. z kuchni, pracowni: komputerowej, ruchu i muzykoterapii; pokoju wyciszeń, świetlicy i czytelni. ŚDS ma działać od grudnia, na zasadach podobnych jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, zapewniając 8–godzinną opiekę 20 pensjonariuszom niepełnosprawnym intelektualnie lub chorym psychicznie.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu