Zebranie sprawozdawcze PZW koło Delfin w Okonku

Zebranie sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego koło Delfin w Okonku rozpoczęło się od przyjemnego akcentu: wręczenia medali i odznaczeń

Zebranie sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego koło Delfin
Zebranie sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego koło Delfin

Srebrną Odznakę PZW za Zasługi dla Wędkarstwa otrzymał Sławomir Szwałek. Medal za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa otrzymał Tadeusz Żamojcin.

Medali za Zasługi dla Okręgu Nadnoteckiego PZW otrzymali: Daniel Zalewski, Maciej Pigoń, Tomas Dworzański, Jacek Nieoczym i Dariusz Olechnowicz.

Medale wręczali prezes koła PZW Delfin Ryszard Teodorowicz oraz członek Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile Jan Węglowski. Ten ostatni dodał, że Ryszard Teodorowicz otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla PZW przyznaną przez Zarząd Okręgu, co jest wyrazem uznania dla działalności prezesa koła PZW Delfin , zarządu oraz poszczególnych członków koła.

Ze sprawozdania z działalności koła Delfin za rok 2017 przedstawionego przez prezesa Teodorowicza wynika, że na koniec roku liczyło ono 412 wędkarzy, o 9 członków mniej niż w roku poprzednim.

Ryszard Teodorowicz zaznaczył, że z uwagi na to, iż na jeziorkach w Podgajach jest w dalszym ciągu zakaz połowu ryb, zawody z konieczności były przeprowadzanie na rzece Gwdzie, co nie wszystkim zawodnikom odpowiadało, i pod koniec sezonu nie cieszyły się one duża frekwencją. Dodał, że zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu ilości zawodów kosztem atrakcyjniejszych nagród. Przyznał jednocześnie, że coraz trudniej było zapewnić podczas zawodów odpowiednią ilość sędziów. Dlatego też Zarząd Okręgu Nadnoteckiego postawił warunek: każdy sędzia musi obsłużyć w ciągu roku przynajmniej 5 zawodów, inaczej licencje sędziowskie nie będą przedłużane. Zaapelował jednocześnie do wszystkich chętnych którzy chcieliby zostać sędziami o zgłaszanie się – zostaną wysłani na kurs sędziowski.

Prezes koła dodał, że w ub.roku Zarząd Okręgu PZW w Pile miał trudności z pozyskaniem narybku, co odbiło się natychmiast na ilości zarybień w wodach na naszym terenie.

Przewodniczący komisji rewizyjnej kola Ryszard Mikietyński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej koła za rok 2017. Koło jest w dobrej kondycji finansowej, o czym świadczy ilość pieniędzy wydanych na organizację różnego rodzaju zawodów, imprez, a jednocześnie na koniec roku na koncie koła pozostało ponad 4 tys. zł. Na wniosek przewodniczącego komisji członkowie koła udzieli zarządowi absolutorium.

Podczas dyskusji po raz kolejny wypłynęła kwestia udostępnienia do połowów jeziorek w Podgajach. Sprawa ciągnie się już osiem lat, co powoduje wzburzenie wędkarzy pozbawionych możliwości połowów na tych atrakcyjnych akwenach.

Jan Węglowski oświadczył, iż jeziorka zostaną jeszcze w tym roku włączone do obwodu rybackiego rzeki Gwdy. Oznacza to, że nie mogą one zostać nikomu wydzierżawione, bowiem nie wolno dzierżawić wód płynących.

Z kolei Andrzej Jasiłek dodał, że powiat złotowski zlecił przeprowadzenie operatu wodno – prawnego dotyczącego wymienionych wód. Z operatu wynika, że wody te nie podlegają już Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tym samym zostają one przekazane do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa (dawniej ARiMR). W marcu ma się odbyć na ten temat spotkanie zainteresowanych stron.

Jan Węglowski dodał, że Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW wysłał już w tej sprawie do KOWR odpowiednie pismo o udostępnienie tych wód wędkarzom. Zanosi się więc na to, że po ośmiu latach przepychanek, jeziorka znowu staną się atrakcyjnym miejscem nie tylko wędkarskich połowów, ale także rodzinnych wycieczek.

Zebranie od kilku lat dobywa się w Barze u Czesia. I jak zwykle właściciele stanęli na wysokości zadania serwując zebranym wspaniały poczęstunek.

 

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu