Zmiana obwodów szkół podstawowych w mieście

Samorząd i szkoły przygotowują się do reformy edukacji. Obecne prognozy zapowiadają, że nauczyciele nie stracą pracy. Zmiany nastąpią w związku z przyporządkowaniem niektórych ulic pod obwody poszczególnych szkół

Od chwili powołania gimnazjów w „Jedynce” uczyło się sześć roczników. Niebawem ponownie będzie ich tutaj osiem
Od chwili powołania gimnazjów w „Jedynce” uczyło się sześć roczników. Niebawem ponownie będzie ich tutaj osiem

Podstawowe pytanie, jakie pada w kontekście likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowego systemu nauczania w szkołach podstawowych, brzmi: czy nauczyciele i pracownicy administracji stracą pracę?

Niedawno mieliśmy zebranie z dyrektorami. Oni już liczą i raczej nie przewidują zwolnień

– mówi wiceburmistrz Małgorzata Chołodowska. Przyznaje jednak, że sytuacja w oświacie zawsze jest płynna i nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić, jak może wyglądać za dziewięć miesięcy. Obecne ustalenia z dyrektorami są jasne: w pierwszej kolejności dbamy o już zatrudnionych nauczycieli, nie przewiduje się zatrudniania innych.

Gdy nauczyciele mają możliwość nauczania większej liczby przedmiotów, łatwiej jest manewrować etatami

– podkreśla Małgorzata Chołodowska. Burmistrz Adam Pulit dodaje, że spora część nauczycieli pracujących w Złotowie ma taką możliwość.

Zintegrowany system

Burmistrz twierdzi, że przygotowania do reformy są o tyle ułatwione, że w ubiegłym roku w mieście wprowadzono zbiorczy arkusz organizacyjny dla wszystkich szkół na terenie miasta. – Wcześniej na poziomie urzędu, czyli organu prowadzącego, nie było łatwo zweryfikować tych informacji. Teraz mamy formę zintegrowaną, mamy dane ze wszystkich szkół, stąd jest prościej – mówi Adam Pulit.

Czy próba rozdzielenia godzin na jak największą liczbę nauczycieli nie spowoduje, że zwiększą się pieniądze, jakie w ciągu roku trzeba będzie im zapłacić za nieprzepracowane godziny? Wyjaśnijmy bowiem, że nauczyciel musi osiągnąć określony poziom wynagrodzenia, inaczej samorząd musi wyrównać mu różnicę do średniej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wiceburmistrz wyjaśnia, że na chwilę obecną trudno to określić, ponieważ dopiero na dniach urzędnicy dostaną pierwsze informacje dotyczące siatki godzin.

Dyrektorzy cały czas analizują, jak będzie to wyglądało

– mówi Małgorzata Chołodowska. Nie spodziewa się jednak wielkich różnic w tym zakresie. Dodaje, że w 2017 roku samorząd miejski wypłaci nauczycielom z tego tytułu niecałe ponad 39 tys. zł.

Pod możliwości lokalowe szkół

Zastępca burmistrza przyznaje, że od nowego roku szkolnego nie nastąpią istotne zmiany, większe mogą mieć miejsce od września 2019 roku. – Wtedy nastąpi największy skok, gdyż zniknie obecny jeden poziom gimnazjalny – wyjaśnia Małgorzata Chołodowska. Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół do nowego systemu szkolnego. Chodziło o włączenie w obwody szkół tych ulic, z których uczniowie pierwszych i kolejnych klas będą uczęszczać w najbliższych latach do poszczególnych placówek.

Zmiany w zakresie rejonizacji wynikają z możliwości lokalowych szkół. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że wszystkie dzieci z danego rejonu trafią do szkoły, w której nie będzie miejsca ich przyjąć

– wyjaśnia zastępca burmistrza. Z nowym, szczegółowym wykazem ulic podległych pod dany obwód można się zapoznać na stronie internetowej urzędu miejskiego.

Kluczowe zmiany

Najistotniejsze korekty w tym zakresie to: przeniesienie z obwodu SP nr 1 do obwodu SP nr 3 na okres od 1.09.2017 roku do 31.08.2019 roku uczniów z ulic – Bocznej, Matejki, Staszica, Szpitalnej, Powstańców, Konopnickiej, Sienkiewicza, Brzozowej, Sosnowej, Kolejowej, Nieznanego Żołnierza, Za Dworcem, 600–lecia, alei Mickiewicza i Bohaterów Westerplatte (od numeru 22 do numeru 29). Od września 2019 roku w obwodzie SP nr 3 pozostaną spośród wymienionych następujące ulice: Szpitalna, Powstańców, Brzozowa, Sosnowa, Kolejowa, Nieznanego Żołnierza, Za Dworcem, 600–lecia i aleja Mickiewicza. Reszta powróci do obwodu SP nr 1. Do obwodu SP nr 1 z dniem 1.09.2017 roku będzie też włączony plac Wolności (do tego czasu rejon SP nr 2). Zmiany te wiążą się przede wszystkim z koniecznością przywrócenia „Jedynce” ośmioklasowego systemu nauczania. Ustalony podział skutkuje tym, że SP nr 1 przyjmie od września tego roku dwie pierwsze klasy, SP nr 2 trzy klasy, a SP nr 3 trzy bądź cztery takie oddziały.

Podczas głosowania nad uchwałą na ostatniej sesji o komentarz pokusił się radny Stanisław Pikulik. Przyznał, że docelowo zmiany nie są może duże, ale…

Na pewno dla rodziców będzie problemem, gdy uczniowie będą musieli przechodzić obok jednej szkoły, żeby iść do drugiej. Taka niezręczna dla uczniów sytuacja

– ocenił radny.

Nowa ustawa o oświacie wprowadza też jasne wytyczne dotyczące dyrektorskich funkcji. Dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zostaną od września zastępcami dyrektorów w podstawówkach.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu