Zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu

Radni mogą m.in. ograniczyć sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych oraz ustalić maksymalną liczbę koncesji dla poszczególnych części miasta i gminy

Według informacji przedstawionej przez Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Jastrowie działa 37 punktów sprzedaży detalicznej alkoholu
Według informacji przedstawionej przez Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Jastrowie działa 37 punktów sprzedaży detalicznej alkoholu

Czytasz tekst premium, który został udostępniony dla wszystkich Czytelników portalu.
Zostań stałym Czytelnikiem.

Zaloguj się i subskrybuj wszystkie treści portalu.


Szerokie uprawnienia radom gmin przyznaje przyjęta na początku roku przez Sejm nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która w życie weszła już w marcu.

Co nowego?

Zmiany w prawie sprawiają, że radni mogą np. ograniczyć godziny sprzedaży alkoholu nocą, czyli pomiędzy 22. a 6. Dotyczy to tylko sklepów, a nie punktów gastronomicznych takich jak bary czy restauracje, w których alkohol można spożywać na miejscu. Co więcej, w kompetencji radnych będzie także ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu odrębnie dla jednostek pomocniczych gminy, czyli np. sołectw. Poza tym ustawodawca wprowadził całkowity zakaz picia napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Tylko rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić odstępstwa od tej zasady i wskazać miejsca, w których będzie można napić się pod chmurką (pod warunkiem, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na kształtowanie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego).

Opis zdjęcia

rys. Karol Bobkowski

Decyzje wkrótce

Przy okazji omawiania pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych radni pytali więc także o to, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na sytuację w Jastrowiu. Szereg pytań do zajmującego się tą tematyką zastępcy burmistrza miała m.in. radna Izabela Iwańska. Czy będą odbierane koncesje? Czy będziemy wpływać na lokalizację punktów sprzedaży? Jaka jest możliwość ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu? Jerzy Klimczak tłumaczył, że nie będzie odbierania koncesji, a pozostałe kwestie wymagają zastanowienia i pogłębionej analizy. Chcąc np. ograniczyć sprzedaż w godzinach nocnych trzeba by wysłuchać zdania sprzedawców, mieszkańców czy policji. W tej chwili wprawdzie w mieście działają zaledwie dwa sklepy prowadzące sprzedaż w godzinach nocnych, ale dla niektórych osób mogą mieć kluczowe znaczenie.

Trzeba mieć na uwadze, żeby nie doprowadzić do tego, że powstaną meliny

– burmistrz Piotr Wojtiuk przestrzegał, żeby zbyt pochopnymi działaniami, nawet w dobrej intencji, nie doprowadzić do gorszej sytuacji. Z drugiej jednak strony wskazywał, że wprowadzenie pewnego ograniczenia co do godziny sprzedaży alkoholu w nocy może być zasadne i nie jest wcale powiedziane, że przeciwko będą sami sprzedawcy. Burmistrz powoływał się na rozmowę z kimś z branży, kto miał stwierdzić, że do 23–24 jest jeszcze ruch, ale potem nawet jeśli są klienci, to bywają problemowi. Dlatego sugerował, że może należałoby zakazać sprzedaży pomiędzy 24 a 6. Tym bardziej, że w związku z zakazem handlu w niedziele także większe sieci sklepów wydłużyły w soboty sprzedaż, przekraczając godzinę 22. Konkretne decyzje mają zapaść najpóźniej w maju.

Według informacji przedstawionej przez GKPiRPA na terenie miasta i gminy Jastrowie działa 37 punktów sprzedaży detalicznej alkoholu. Oznacza to, iż średnio na jeden sklep przypada około 300 mieszkańców. W ubiegłym roku komisja wydała 29 zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu