Nowy Zarząd UTW wybrany!

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia "Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku" z dnia 11 kwietnia 2018 roku zwołano dzisiaj w sali kinowej ZCAS-u zebranie celem wyboru nowego zarządu dla UTW

Na dzisiejszym zebraniu, drogą głosowania wybrano na czteroletnią kadencję takie osoby jak:

Bogumiła Dudek, Barbara Gracz, Zofia Jaczyńska, Zofia Jelonek, Barbara Jęsiek, Elżbieta Kozicz, Anna Marciniak, Krystyna Matraszek i Wojciech Zagacki.

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Alicja Andrzejewska, Stanisław Brzeziński, Zbigniew Cepnik i Teresa Dziwińska.

Poprzedni zarząd tworzyli: Grażyna Komorowska - Pająk, Bolesław Piotrów, Stanisława Kołodziejczyk, Alina Nowak, Anna Marciniak, Barbara Gracz, Urszula Jaczyńska, Krystyna Dołkowska, Barbara Wełniak, Danuta Klóska i Barbara Jęsiek.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu