Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej " Czyste powietrze, czysta woda"

Dzisiaj nagrodzono laureatów konkursu "Czyste powietrze, czysta woda"

W dniu 12 czerwca, komisja konkursowa Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej w składzie: Małgorzata Trybuchowicz, Maria Kalas, Emilia Kozłowska, Wanda Urban, Małgorzata Sieracka i Joanna Schulz w obecności p. Danuty Szewczuk, Inspektora ds Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Złotowie, po sprawdzeniu testów postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii kl IV - VI

I. Emilia Usyk - SP1 Złotów - nauczyciel proadzący Joanna Schulz

II. Maja Jakóbczyk - SP3 Złotów - nauczyciel prowadzący  Maria Kalas

III. Karolina Karabasz SP3 Złotów - nauczyciel prowadzący Maria Kalas

w kategorii klas VII - II - III gimnazjum:

I. Maksymilian Jagła - SP w Lipce - nauczyciel prowadzący Wanda Urban

II. Szymon Rzechtalski - SP 1 Złotów - nauczyciel prowadzący Joanna Schulz

III. Michał Janowski - SP w Lipce - nauczyciel prowadzący Wanda Urban

Ponadto przyznano nagrodę dla tryosobowej reprezentacji szkoły, która uzyskała największą sumę punktów - SP 3 w Złotowie - opiekun drużyny Maria Kalas. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, oraz prezenty w postaci materiałów reklamowych urzędu miejskiego w Złotowie oraz sadzonki drzew iglastych (50 szt), zakupionych w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Poznaniu.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu