Strażacy z OSP Kujan podsumowali miniony rok

Ochotnicy z OSP Kujan spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym

W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2017 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2018 rok.Podczas zebrania ślubowanie złożyli nowo przyjęci członkowie OSP.Po części oficjalnej Prezes zaprosił strażaków i gości na mały poczęstunek

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu