Zakończenie Powiatowego Dnia Pola, Jarmarku Krajeńskiego i Traktor Show 2018

Ostatnim punktem tegorocznej imprezy był koncert zespołu BAD

Koncertowi nie towarzyszyła duża frekwencja, ale część publiczności bawiła się do końca. Więcej informacji o imprezie, której głównymi organizatorami były Starostwo Powiatowe w Złotowie, Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska oraz Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w najbliższym wydaniu Aktualności Lokalnych.

Już dziś zyskaj pełnie możliwości jakie oferuje nasz portal.

Subskrypcja na portalu